Videosoutěž – Můj ekoživot

Město Česká Třebová vyhlásilo při příležitosti konání Dne Země 2017 soutěž určenou pro druhý stupeň základních škol a nižší stupeň gymnázia.

Předmětem soutěže bylo vytvoření videa na téma „Můj eko život“ s podtitulem „Jak se můj životní styl odráží na životním prostředí?“

Soutěže se zúčastnily 2 týmy z naší školy a natočily krátké video na dané téma.

1) 9.A – R. Mužík, M. Pecháček, M. Doskočil

2) 8.B – D. Vaškových, A. Veselá, N. Rosenbergerová

Vyhlášení výsledků proběhlo v Kulturním centru. Naše týmy sice nevyhrály, ale odnesly si alespoň drobné ceny za účast a odvahu se této soutěže zúčastnit.

Videa můžete shlédnout na www.youtube.cz, v kanále Den Země Česká Třebová.

Komentáře nejsou povoleny.