Organizace školního roku

Období školního vyučování

1. pololetí 1. září 2016 – 31. ledna 2017
2. pololetí 1. února 2017 – 30. června 2017
Prázdniny
podzimní prázdniny 26. října 2016 a 27. října 2016
vánoční prázdniny 23. prosince 2016 – 2. ledna 2017
jednodenní pololetní prázdniny 3. února 2017
jarní prázdniny 6. března 2017 – 12. března 2017
velikonoční prázdniny 13. dubna 2017
hlavní prázdniny 1. července 2016 – 31. srpna 2016
školní vyučování pro rok 2017/2018 začne 4. září 2017
Třídní schůzky
čtvrtek 15. 9. 2016 16:00 – 17:00 hodin
úterý 28. 3. 2017 16:00 – 17:30 hodin
Informační odpoledne
čtvrtek 24. 11. 2016 16:00 – 17:30 hodin