Suplování

Suplování:   Úterý 24.4.2018 (lichý týden)

datum výpisu: 23.4.2018

Nepřítomné třídy

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

1.C

 

Kul

Kul

             

4.A

 

Kul

Kul

Proj

Proj

Proj

Proj

     

4.B

 

Kul

Kul

             

5.A

 

Kul

Kul

             

5.B

 

Kul

Kul

             

5.C

 

Kul

Kul

             

Nepřítomní učitelé

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Kodytková Marie (PedD)

 

-

-

             

Doseděl Petr (ŠkSp)

-

-

-

-

-

Jnč

Jnč

..

..

 

Faltysová Jana (jiný)

 

..

               

Elblová Lenka (PedD)

 

-

-

             

Fryaufová Jana (PedD)

 

..

..

             

Janečková Zuzana (PedD)

 

Chm

Bla

             

Jenčíková Bohumila (PedD)

 

-

-

             

Grünerová Erika (PedD)

 

..

-

             

Kulhavá Radka (PedD)

 

-

..

             

Nováčková Jarmila (Proj)

     

..

..

..

..

     

Nováčková Jarmila (PedD)

 

..

..

             

Ondráčková Ivana (PN)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Pražáková Ludmila (ŠkSp)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Steinmetzová Gabriela (PedD)

 

-

-

             

Studená Michaela (PedD)

 

-

-

             

Štanclová Petra (ŘD)

 

Ja

Ja

Ja

Ja

         

Vaňousová Lenka (DVPP)

 

..

..

-

Šim

-

-

-

 

Změny v rozvrzích učitelů:

Kodytková Marie

1., 2. hod Pedagogický dozor

Blaško Petra

1.hod

odpadá

Aj

4.B (A4 4)

 

Kultura

 

2.hod

supl. (Jnč PedD)

9.A

(Př)

za odpadlou

 

2.hod

odpadá

Aj

5.B (A5 4)

 

Kultura

Břízová Olga

před 1. hodinou dohled NB - I.poschodí

 

Faltysová Jana

2.hod

odpadá

Aj

5.A (A5 1)

 

Kultura

Elblová Lenka

1., 2. hod Pedagogický dozor

Fryaufová Jana

1., 2. hod Pedagogický dozor

Chmelařová Jana

1.hod

supl. (Jnč PedD)

9.B

(Př)

za odpadlou

 

1.hod

odpadá

Čj

5.B

 

Kultura

 

2.hod

odpadá

Aj

5.A (A5 2)

 

Kultura

Janečková Zuzana

5.hod

spojeno (Do ŠkSp)

Tv

5.B (Tv5c)

(Tv-M)

 
 

6.hod

spojeno (Do ŠkSp)

Tv

5.B (Tv5c)

(Tv-M)

 
 

před 5., 6. hodinou dohled Pergola

 
 

1., 2. hod Pedagogický dozor

Jansová Jiřina

1.hod

supl. (Šta ŘD)

M

2.B

(2.B)

dohled

 

2.hod

supl. (Šta ŘD)

Čj

2.B

(2.B)

dohled

 

3.hod

supl. (Šta ŘD)

Čs

2.B

(2.B)

dohled

 

4.hod

supl. (Šta ŘD)

Čj

2.B

(2.B)

dohled

 

před 4. hodinou dohled SB - I.poschodí

 

Jenčíková Bohumila

1., 2. hod Pedagogický dozor

Grünerová Erika

1., 2. hod Pedagogický dozor

Hajslerová Iveta

před 5. hodinou dohled SB - I.poschodí

 

Jiskrová Martina

před 2. hodinou dohled NB - II.poschodí

 

Kulhavá Radka

1., 2. hod Pedagogický dozor

Nováčková Jarmila

1., 2. hod Pedagogický dozor

Pospíšilová Kateřina

2.hod

odpadá

Aj

5.B (A5 3)

 

Kultura

Steinmetzová Gabriela

1., 2. hod Pedagogický dozor

Studená Michaela

1., 2. hod Pedagogický dozor

Šimková Pavla

5.hod

supl. (Vaň DVPP)

Čj

5.C

(5.C)

za odpadlou

Škrkoňová Alena

před 1., 2., 5. hodinou dohled SB - Přízemí

 

Bělohlávková Klára

3.hod

supl. (Vaň DVPP)

Čs

5.C

(5.C)

za odpadlou

Změny v rozvrzích tříd:

1.C

1., 2. hod Kultura

2.B

1.hod

M

 

(2.B)

supluje

Jansová Jiřina

(Šta)

 

2.hod

Čj

 

(2.B)

supluje

Jansová Jiřina

(Šta)

 

3.hod

Čs

 

(2.B)

supluje

Jansová Jiřina

(Šta)

 

4.hod

Čj

 

(2.B)

supluje

Jansová Jiřina

(Šta)

4.A

3.- 6. hod Projektový den

 

1., 2. hod Kultura

4.B

1., 2. hod Kultura

5.A

1., 2. hod Kultura

5.B

5.hod

Tv

Tv5c

(Tv-M)

spojí

Janečková Zuzana

(Do)

 

6.hod

Tv

Tv5c

(Tv-M)

spojí

Janečková Zuzana

(Do)

 

1., 2. hod Kultura

5.C

3.hod

Čs

 

(5.C)

supluje

Bělohlávková Klára

(Vaň)

 

5.hod

Čj

 

(5.C)

supluje

Šimková Pavla

(Vaň)

 

1., 2. hod Kultura

9.A

2.hod

 

(Př)

supluje

Blaško Petra

(Jnč)

 

7.hod

Pč91

 

odpadá

 

(Do)

 

8.hod

Pč91

 

odpadá

 

(Do)

9.B

1.hod

 

(Př)

supluje

Chmelařová Jana

(Jnč)

Pedagogický dohled u třídy:

1.C, 1., 2. hod - Kodytková Marie, Fryaufová Jana

4.A, 1., 2. hod - Nováčková Jarmila

4.B, 1., 2. hod - Kulhavá Radka, Studená Michaela

5.A, 1., 2. hod - Jenčíková Bohumila, Grünerová Erika

5.B, 1., 2. hod - Janečková Zuzana, Steinmetzová Gabriela

5.C, 1., 2. hod - Elblová Lenka