Suplování

Suplování:   Úterý 27.6.2017 (sudý týden)

datum výpisu: 26.6.2017

Nepřítomné třídy

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

6.A

Proj

Proj

Proj

Proj

Proj

Proj

Proj

Proj

Proj

Proj

6.B

Proj

Proj

Proj

Proj

Proj

Proj

Proj

Proj

Proj

Proj

7.A

Proj

Proj

Proj

Proj

Proj

Proj

Proj

Proj

Proj

Proj

7.B

Proj

Proj

Proj

Proj

Proj

Proj

Proj

Proj

Proj

Proj

8.A

Proj

Proj

Proj

Proj

Proj

Proj

Proj

Proj

Proj

Proj

8.B

Proj

Proj

Proj

Proj

Proj

Proj

Proj

Proj

Proj

Proj

9.A

Proj

Proj

Proj

Proj

Proj

Proj

Proj

Proj

Proj

Proj

9.B

Proj

Proj

Proj

Proj

Proj

Proj

Proj

Proj

Proj

Proj

Nepřítomní učitelé

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Blaško Petra (Proj)

-

..

..

..

..

..

-

-

-

-

Dabrowská Dana (Proj)

-

..

..

-

..

-

..

..

-

-

Doseděl Petr (Proj)

-

..

..

..

..

-

-

-

-

-

Faltysová Jana (Proj)

-

..

..

-

..

..

-

-

-

-

Flídrová Eva (PN)

-

....

....

....

....

....

-

-

-

-

Hübner Zdeněk (Proj)

-

..

-

..

..

..

-

....

..

-

Chmelařová Jana (Proj)

-

..

..

-

..

..

..

-

-

-

Janečková Zuzana (Proj)

-

-

-

..

..

..

-

..

..

-

Kohoutková Eva (Proj)

-

-

-

-

..

..

..

-

-

-

Kubátová Simona (Proj)

-

-

-

..

..

..

-

..

..

-

Kufová Eva (ŘD)

-

..

..

..

..

-

-

..

..

-

Maršálková Jitka (Proj)

-

..

..

..

-

-

..

-

-

-

Peroutka Daniel (Proj)

-

..

..

Nvč

Nvč

-

..

..

..

-

Plocová Lenka (Proj)

-

..

..

-

-

-

-

-

-

-

Pospíšilová Kateřina (Proj)

-

..

..

..

-

..

....

-

-

-

Starý Tomáš (Proj)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Skipalová Dana (Proj)

-

..

..

Du

-

..

..

-

-

-

Veselá Eliška (Proj)

-

-

Du

..

-

..

-

-

-

-

Změny v rozvrzích učitelů:

Dolečková Simona

3.hod

odpadá

M

7.A

 

Projektový den

 

4.hod

odpadá

M

8.B

 

Projektový den

Ducháčková Jana

2.hod

supl. (Ve Proj)

Čs

5.B

(5.B)

za odpadlou

 

2.hod

odpadá

Aj

9.B (A9 4)

 

Projektový den

 

3.hod

supl. (Ski Proj)

M

5.B

(5.B)

za odpadlou

 

4.hod

navíc

Čj

5.B

(5.B)

za odpadlou

 

4.hod

odpadá

Aj

7.B (A7 4)

 

Projektový den

 

5.hod

odpadá

Aj

8.A (A8 1)

 

Projektový den

Jasanská Erika

2.hod

přesun <<

Čj

4.A

(4.A)

z 26.6. 7.hod

 

7.hod

odpadá

Vv

7.B

 

Projektový den

 

8.hod

odpadá

Vv

7.B

 

Projektový den

Nováčková Jarmila

3.hod

spojeno (Pe Proj)

Tv

3.A (Chl)

(Tv-M)

 
 

4.hod

spojeno (Pe Proj)

Tv

3.A (Chl)

(Tv-M)

 

Sedláčková Jana

4.hod

navíc

Čj

5.A

(5.A)

za odpadlou

 

4.hod

odpadá

Hv

5.B

 

zrušeno

 

6.hod

odpadá

Hv

4.A

 

zrušeno

Suchomelová Eva

2.hod

odpadá

Čj

6.B

 

Projektový den

 

3.hod

odpadá

Čj

8.B

 

Projektový den

Vaňousová Lenka

6.hod

odpadá

Vv

4.C

 

zrušeno

 

7.hod

odpadá

Vv

4.C

 

zrušeno

Vondráčková Kateřina

3.hod

přesun <<

Vv

4.B

(4.B)

z 7.hod

 

6.hod

odpadá

Vv

4.B

 

zrušeno

 

7.hod

přesun >>

Vv

4.B

 

na 3.hod

Změny v rozvrzích tříd:

3.A

3.hod

Tv

Chl

(Tv-M)

spojí

Nováčková Jarmila

(Pe)

 

4.hod

Tv

Chl

(Tv-M)

spojí

Nováčková Jarmila

(Pe)

4.A

2.hod

Čj

 

(4.A)

přesun <<

Jasanská Erika

z 26.6. (Po) 7.hod

 

2.hod

Aj

A4 1

 

odpadá

 

(Fal)

 

2.hod

Aj

A4 2

 

odpadá

 

(Chm)

 

6.hod

Hv

   

odpadá

 

(Se)

4.B

3.hod

Vv

 

(4.B)

přesun <<

Vondráčková Kateřina

z 7.hod

 

3.hod

Aj

A4 3

 

odpadá

 

(Pos)

 

3.hod

Aj

A4 4

 

odpadá

 

(Bla)

 

6.hod

Vv

   

odpadá

 

(Von)

 

7.hod

Vv

   

přesun >>

 

na 3.hod

4.C

6.hod

Vv

   

odpadá

 

(Vaň)

 

7.hod

Vv

   

odpadá

 

(Vaň)

5.A

4.hod

Čj

 

(5.A)

navíc

Sedláčková Jana

 
 

4.hod

Aj

A5 1

 

odpadá

 

(Chm)

 

4.hod

Aj

A5 2

 

odpadá

 

(Fal)

5.B

2.hod

Čs

 

(5.B)

supluje

Ducháčková Jana

(Ve)

 

3.hod

M

 

(5.B)

supluje

Ducháčková Jana

(Ski)

 

4.hod

Čj

 

(5.B)

navíc

Ducháčková Jana

 
 

4.hod

Hv

   

odpadá

 

(Se)

 

5.hod

Vv

   

odpadá

 

(Ski)

 

6.hod

Vv

   

odpadá

 

(Ski)

6.A

0.- 9. hod Projektový den

6.B

0.- 9. hod Projektový den

7.A

0.- 9. hod Projektový den

7.B

0.- 9. hod Projektový den

8.A

0.- 9. hod Projektový den

8.B

0.- 9. hod Projektový den

9.A

0.- 9. hod Projektový den

9.B

0.- 9. hod Projektový den