Volitelné předměty

Volitelné předměty pro školní rok 2015/2016

6. ročník Přírodovědná praktika
Ekonomika domácnosti
Sportovní hry – fotbal