Zájmové kroužky

Zájmové kroužky na ZŠ Habrmanova ve školním roce 2015/2016:

Název: Vedoucí: Pod organizací:  Termín:
Kalistenika (cvičení s vlastní vahou těla) P. Doseděl ŠSK úterý 7:00 hodin
Florbal D.Peroutka ŠSK pátek 7:00 hodin
Šplh P. Doseděl ŠSK úterý 9:40 hodin
Mladý zdravotník K. Pávková ŠD úterý 15:00 hodin
Tlapičky – keramika L. Elblová ŠD čtvrtek 15:00 hodin
Šikulka – výtvarka L. Elblová ŠD úterý nebo středa 15:00 hodin
Flétnička pro začátečníky J. Jansová Spolek Červenka čtvrtek 15:00
Flétnička pro pokročilé J. Jansová Spolek Červenka úterý 15:00

Odpoledne s třeťáky

Společně si kreslíme, malujeme, vyrábíme a ze všeho nejvíce si rádi spolu hrajeme! Když je venku příznivé počasí chodíme ven. A to na školní zahradu nebo hřiště, kde hrajeme fotbal, jezdíme na koloběžce nebo hrajeme různé míčové hry.

Kroužky na VOŠ a SŠT Česká Třebová pro naše žáky zdarma

V rámci projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji nabízí VOŠ a SŠT Česká Třebová žákům naší školy níže uvedené kroužky. Do kroužku je možné se přihlásit prostřednictvím třídního učitele, kroužek je zdarma. Přihlašujte se do 11.10.2013! Volnočasové … Celý příspěvek