Zápis do prvních tříd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zápis do 1. tříd 2018_informace pro rodiče

Desatero pro rodiče dětí předškolního věku

Zápisový list do 1. třídy

Žádost o přijetí dítěte 2018 – 19

Žádost o odklad 2018 – 19

Kritéria pro přijímání dětí do 1. třídy

Komentáře nejsou povoleny.