Pozvánka k zápisu

Dovolte, abychom Vám stručně představili naši školu:

• snažíme se o individuální přístup k žákům, rozvíjíme talentované, pomáháme slabším
• klademe velký důraz na úzkou spolupráci s rodiči při výchově a vzdělávání dětí
• vyučujeme anglický, německý a ruský jazyk
• ve všech předmětech používáme moderní pomůcky a digitální technologie
• máme moderně vybavené odborné učebny přírodopisu, fyziky, informatiky, jazyků, pěstitelství, hudební a výtvarné výchovy
• podporujeme další vzdělávání učitelů ve všech oblastech naší výchovně vzdělávací práce
• jsme úspěšní v získávání finančních prostředků z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a z grantů
• využíváme služby školního psychologa pro žáky, rodiče, učitele, třídní kolektivy
• organizujeme řadu akcí: projektové dny, přírodovědné soutěže, lyžařské a adaptační kurzy, výměnné pobyty v Itálii a na Slovensku, exkurze, výlety, sportovní dny, akademie, jarmarky, návštěvy vybraných kulturních akcí, návštěvy městského muzea, knihovny a další
• spolupracujeme se školním sportovním klubem, fotbalovým klubem, základní uměleckou školou, Ekocentrem Červenka, Domem dětí a mládeže Kamarád
• po skončení vyučování umožňujeme dětem od 1. do 3. třídy aktivně využívat volný čas ve školní družině
• naše moderně vybavená školní jídelna poskytuje žákům i veřejnosti nadstandardní služby

 

Následující dokumenty budou také k dispozici při samotném zápisu:

žádost o přijetí 2014 (doc)

žádost o přijetí 2014 (pdf)

zápisní list 2014 (doc)

zápisní list 2014 (pdf)

 

 

Komentáře nejsou povoleny.