Fotbálek za body z recyklohraní

Naše škola je zapojena do projektu recyklohraní, jehož cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů. Za vypracované úkoly a nasbíraný tříděný odpad (baterie, drobné elektro, telefony) získáváme body, které měníme za drobné ceny pro aktivní sběrače. Tento rok jsme ale body šetřili a to na stolní fotbálek, který bude sloužit dětem na 1. stupni.

 

Komentáře nejsou povoleny.