Přespání žákovského parlamentu ve škole

V noci ze středy 25.10. na čtvrtek 26.10. se v naší škole uskutečnilo setkání a přespání parlamentu naší školy. Zúčasnila se většina zástupců tříd od páté do deváté třídy.
Sešli jsme se kolem osmnácté hodiny ve škole, od paní učitelky jsme se dozvěděli, že učitelský sbor zrovna bude hrát ve velké tělocvičně volejbal. Těšili jsme se, že si na ně počkáme v tělocvičně a překvapíme je, ale zjistili jsme, že se nemáme kam schovat. Přesto byli překvapeni.

Šli jsme do malé tělocvičny, kde jsme hráli seznamovací hry, například jsme si museli vymyslet přídavné jméno začínající na stejné písmeno jako naše křestní jméno. Myslím, že jsme se docela dobře poznali. Potom nám přijela pizza. Skoro všichni měli šunkovou

.Následně jsme dlabali dýně na Halloween. Někteří si dali opravdu velkou práci s velikými dýněmi, ale nakonec se vše dobře zvládlo a všechny dýně dopadly velice pěkně.

Byli jsme z toho dlabání všichni docela unavení, tak jsme si odpočinuli u filmu Summerhill, což je existující internátní demokratická škola v Anglii, kde je nepovinná  školní docházka a všechny děti tam můžou chodit na předměty, které si sami vyberou. Anebo do školy vůbec chodit nemusí.

Hned, jak film skončil, nám paní učitelka oznámila, že stezka odvahy je připravená. Někdo se bál, ale nakonec jsme šli všichni. Prošli jsme celou školou a u každé svíčky jsme měli vzít nějaký papírek, které jsme v cíli skládali do Ezopovy bajky O kočce a myších. Poučení téhle bajky bylo velmi zajímavé… „K čemu je plán, když není, kdo by ho uskutečnil?“  Mělo nás to přivést na zamyšlení se nad parlamentem a jeho posláním. Na konci stezky jsme ještě měli při světle svíčky obkreslit svou ruku a do ní napsat své jméno, ale nebylo tam moc světla a tak některé ruce skončily přes sebe. Když jsme se vrátili do učebny informatiky, většina dětí byla ospalá, ale někteří si vyprosili, že budou hrát Bang… Radši se neptejte, v kolik jsme šli spát.

Ráno nás probudilo hned několik „budíků“ najednou. Věděli jste, že zvonek oznamující začátek nebo konec hodiny zvoní i o prázdninách ráno? A taky už víme, jakou poslouchá pan školník hudbu. Ráno jsme ve škole potkali pana učitele Hübnera, který se jel projet na kole. Nakonec byla bohatá snídaně, kde jsme se ještě na něčem domlouvali a pak jsme všichni pospíchali domů, protože jsme trochu přetáhli.

Hana Tomšová, host parlamentu, 8.A

 

 

 

 

 


 

 

Komentáře nejsou povoleny.