Rumunsko (8. ročník)

JIHOVÝCHODNÍ  EVROPA

RUMUNSKO

Rozloha: cca 3 ČR (240 tisíc km²)
Počet obyv.: 19,5 mil.
Hl. město:  Bukurešť

Povrch: Karpaty (Moldoveanu, 2543 m)
Nížina:  Rumunská (Valašská)

Moře: Černé
Řeky: Dunaj (2. nejdelší v Evropě), Prut (tvoří V hranici s Moldavskem)

https://www.ceskatelevize.cz/porady/1185966822-na-ceste/209562260120024-na-ceste-po-dunajske-delte/

Obyv.: Rumuni (89 %), Maďaři, Romové
Jazyk: rumunština (románský – jediný ve V Evropě)

Zemědělství.: kukuřice, brambory, ovoce
chov ovcí, prasat a skotu (dodnes potahy…)
Těžba: důležitá je ropa; černé a hnědé uhlí

Města: Constanta (námořní přístav)
Arad (zde vypukla revoluce 1989; v Rumunsku byl velmi tvrdý režim); v Banátu (V Rumunsko) dodnes žije v chudých poměrech v několika vesnicích česká menšina

https://www.televizeseznam.cz/porad/banat-cz  (seriál o našich krajanech)

Pozn.: turisticky jsou vyhledávané překrásné pravoslavné malované kláštery:

https://cs.wikipedia.org/wiki/Suceava#/media/File:Suceava_sf_george2.jpg

Komentáře nejsou povoleny.