Soutěž v projektu recyklohraní – s rýmy jsou šprýmy, aneb příběhy vysloužilého elektra.

Soutěž probíhala zvlášť na 1. a 2. stupni. Úkolem mladších dětí bylo vytvořit komiks nebo nakreslit obrázek, starší děti měly vytvořit příběh vysloužilého elektra. Za každý stupeň jsme mohli vybrat do postupujícího kola pouze jeden výtvor. Na druhém stupni to nebyl problém, protože nejlepší a jediný příběh odevzdal M. Pražák z 6.B. Na prvním stupni byl výběr složitější, protože soutěže se zúčastnili 2 žáci ze 3.B (T. Dejdarová a F. Němeček) a celá třída 5.C. Po dlouhém přemýšlení jsme nakonec vybrali komiks, který vytvořila K.  Škodová z 5.C.

Nejvydařenější výkresy a příběhy jsme odměnili cenami a můžete si je prohlédnout 🙂

 

 

 

Komentáře nejsou povoleny.