Kraj Vysočina (9. ročník)

K r a j V y s o č i n a Rozloha: 6.790 km² Obyv.: 510 tisíc Krajské město: JIHLAVA Povrch: Českomoravská vysočina; součástí jsou Jihlavské vrchy (Javořice 837) a Žďárské vrchy (Devět skal, 836) Vodstvo: pramenná oblast Sázavy … Pokračování textu Kraj Vysočina (9. ročník)