Učivo dějepisu – 8. ročník (2. pol.)

Přehled učiva dějepisu – 8.ročník (novověk)

Revoluční rok 1848: požadavky rozšíření volebního práva (dosud volili jen zámožní),
odstranění cenzury (kontrola tisku) a zvůle, pevné mzdy atd.
a) Francie: boje na barikádách, útěk krále (Ludvíka Filipa), vyhlášena 2. republika
prezidentem byl zvolen Ludvík Napoleon (pozdější císař Napoleon III.)
b) Německo: neúspěšný pokus o sjednocení (zatím desítky států a státečků…)
c) Itálie: neúspěšný pokus o sjednocení (boje s Rakouskem – Václav Radecký z Radče)
d) české země: 11. 3. v Praze vznikla protestní petice císaři
v červnu pražské svatodušní bouře – potlačeny generálem Windischgrätzem
e) Rakousko: 13. 3. revoluce ve Vídni, střelba; útěk kancléře Metternicha
svolán říšský sněm (parlament) – jednal ve Vídni a pak v Kroměříži
v Olomouci byl vyhlášen nový císař František Josef I. (1848-1916)
v březnu 1849 kroměřížský sněm rozpuštěn – začátek Bachova absolutismu (A. Bach – ministr vnitra)

Viktorie: britská panovnice (+ 1901).  Británie tehdy nejsilnější velmocí světa (největší koloniální říše; vznik moderního průmyslu)
Napoleon III.: francouzský císař 1852-1870. Přestavba Paříže, výboje do Mexika a Indočíny
po porážce s Německem (1870) zbaven trůnu – ve Francii vznikla „třetí republika“
Sjednocení Itálie: dokončeno 1871 (zásluhou Garibaldiho a sardinského krále)
– postupně připojeno Milánsko, Benátsko, Neapolsko i papežský stát
Sjednocení Německa.: dokončeno 1871 (zásluhou pruského kancléře Otto von Bismarcka)
1866 porazil Rakousko (bitva u H. Králové) a 1870 Francii Napoleona III.
Rakousko: v 50. letech trval Bachův absolutismus (kontrola tisku, četnictvo)
1860 přislíbil Fr. Josef I. v Říjnovém diplomu svobody – ministr Bach propuštěn
1867 vyhlášeno Rakousko-Uhersko – ústupek Maďarům
1906 uzákoněno všeobecné hlasovací právo pro muže

České země: soupeření staročechů (František Palacký, F. L. Rieger) a mladočechů (bratři Grégrovi)
snažili se (neúspěšně) obnovit český stát v rámci Rakouska-Uherska
vznikaly další strany: sociální demokraté, agrárníci (statkáři), křesťanské strany aj.
Profesor T. G. Masaryk – bojoval za pravdu (upozornil na podvrh zfalšovaných
Rukopisů) nebo bránil nespravedlivě odsouzeného Žida (hilsneriáda)
Průmysl: 1845 železnice Olomouc-Praha (Česká Třebová železničním městem!)
první automobil R-U: 1898 (Tatra Kopřivnice); v Mladé Boleslavi Laurin & Klement (dnešní Škodovka)
1862 založen Sokol, budování Národního divadla (požár 1881)
1891 slavná Jubilejní zemská výstava v Praze (tramvaj, Petřínská rozhledna…)

Kolonie: a) britské – Indie, Austrálie, Nový Zéland, Kanada, Jižní Afrika, Gibraltar…
b) francouzské – západní a tropická Afrika, Indočína (např. Vietnam)
Sever proti Jihu: občanská válka v USA (1861-1865), prezidentem Abraham Lincoln
boj za zrušení otroctví a celistvost země; vítězství průmyslového Severu
Rusko: 1861 zrušeno nevolnictví (car Alexander II.), samovláda cara ale trvá dál
1905 porážka v rusko-japonské válce, protesty (Krvavá neděle v Petrohradu)
Japonsko: odstranění středověkého šógunátu, rychlá modernizace (reformy Meidži)
Věda: L. Pasteur (výzkum vztekliny), W. K. Roentgen (rentgen:), M. Curie- Sklodowská (chemie), A. Nobel (dynamit), C. F. Benz (auto), N. Tesla, L. Blériot (pilot – poprvé překonal kanál La Mance), bratři Lumiérové (film), R. Diesel (dieselový motor), F. Zeppelin (vzducholoď), G. Eiffel (tvůrce Eiffelovy věže a Sochy svobody), František Křižík (oblouková lampa; tramvaj)
Secese: poslední celosvětový sloh (rostlinné motivy, mnoho detailů a ornamentů: Alfons Mucha, Max Švabinský, Alois Dryák (gymnázium v České Třebové), Josef Fanta (Hlavní nádraží v Praze)
Před 1. sv. válkou: Rakousko-Uhersko obsadilo Bosnu a Hercegovinu, místní Srbové to odmítli – 28. 6. 1914 spáchali v Sarajevu atentát na následníka trůnu Františka Ferdinanda d´Este
Rakušany podněcovalo spojenecké Německo; na straně Srbska zase stálo pravoslavné Rusko, Francie a Velká Británie (Dohoda).                                                                     28. července 1914 vypukla Velká válka (1914-1918, tj. 1.světová válka)

Příspěvek byl publikován v rubrice 9. A, 9. B, Třídy a jeho autorem je Druhý stupeň. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.

Komentáře nejsou povoleny.