5. C – Den dětí

Ve středu 30. května se žáci 1. stupně naší školy zúčastnili projektového dne, jímž oslavili svůj svátek. Program si pro své mladší spolužáky připravili žáci 5. tříd pod vedením svých třídních učitelek – 5. C pro prvňáky v Javorce, 5. B pro druháky a část třeťáků na Horách a 5. A pro zbytek třeťáků a čtvrťáky na Kozlově. Všude byla připravena stanoviště s různými úkoly. Za jejich splnění získaly děti razítka na kartičku. Na závěr čekala na všechny zúčastněné sladká odměna a diplom. Celou akci provázelo krásné slunečné počasí.

Komentáře nejsou povoleny.