Adaptační kurz 6.B.

Ve dnech 20.-21. záři naše třída absolvovala adaptační kurz. První den dopoledne nám program zajistila Pedagogicko – psychologická poradna, která si pro nás připravila mnoho zajímavých aktivit, jejichž cílem bylo upevnit přátelské vztahy a stmelit třídní kolektiv. Po obědě jsme se pěšky vydali do pravěké osady Bacrie v Křivolíku. Děti si po zajímavé komentované prohlídce prakticky vyzkoušely na různých stanovištích pravěké aktivity jako např. mletí mouky, práci s hlínou nebo střelbu lukem a také plnily další zadané úkoly. Po návratu do školy jsme povečeřeli hromadně objednanou pizzu, hráli deskové hry, prošli stezku odvahy a přespali ve škole. V pátek jsme hned po snídani navštívili místní kuželnu, kde jsme strávili celé dopoledne.

Komentáře nejsou povoleny.