Elektronická ŽK

Vážení rodiče,

základní škola Česká Třebová, Habrmanova ulice používá již několik let v rámci své intranetové sítě informační systém pro školní agendu Bakaláři (dále jen IS). V rámci tohoto systému je od 2. pololetí školního roku 2015/2016 možno využívat i webové rozhraní systému, které je dostupné na stránkách školy http://www.zs-habrmanova.cz/ v menu „Pro rodiče a žáky/Bakaláři – známky“, resp. na adrese https://znamky.zs-habrmanova.cz/login.aspx. Zde je možné se přihlásit pod přihlašovacím jménem a heslem, které získáte od třídního učitele svého dítěte.

Na mobilní zařízení je k dispozici přes Obchod Play oficiální aplikace pro jednodušší přístup k systému Bakaláři – https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.impire.bakalari.student&hl=cs

Rodič – zákonný zástupce žáka, obdrží od třídního učitele unikátní přihlašovací jméno a heslo. V případě ztráty přihlašovacích údajů je možné si je osobně znovu vyzvednout v kanceláři školy u paní Dariny Hüblové. Hesla nebudou zasílána přes email nebo prostřednictvím žáků.

Manuál – podrobný manuál k aplikaci naleznete zde

Mgr. Simona Kubátová

Komentáře nejsou povoleny.