Občanské sdružení Červenka

Občanské sdružení Červenka – spolek přátel školy bylo založeno v roce 2006, jako organizace sdružující rodiče, zaměstnance školy a občany, kteří se zajímají o výchovu, vzdělávání a další aktivity související se školou. Cílem spolku je podpora aktivního využití času dětí a mládeže a činností zaměřených na formování zdravého tvůrčího prostředí školy. Podílí se na uskutečnění jednorázových akcí nebo dlouhodobých projektů vzdělávacího, sportovního, společenského a kulturního charakteru. Přispívá na materiálně technické zabezpečení provozu školní družiny. Organizuje exkurze, školy v přírodě, zahraniční zájezdy a pobyty. Pro děti prvního stupně pořádá o letních prázdninách příměstské tábory.

Komentáře nejsou povoleny.