Kalendář

Led
29
St
Exkurze v Olomouci
Led 29 celý den

Pro: 4.B
Návštěva Charity Olomouc (předání finančního daru pro Haiti). Návštěva Pevnosti poznání (prohlídka muzea vědy s doprovodným programem)

Setkání výchovných poradců PPP ÚO
Led 29 @ 8.00 – 12.35

Pro: Ski
novela vyhlášky 27/2016 Sb.

Projednání investičních priorit
Led 29 @ 9.00 – 22.59

Pro:
– MÚ – velká zasedací místnost 9.00

Olympiáda v anglickém jazyce
Led 29 @ 10.55 – 12.35

Pro:
ústní část

vzdělávací program městské knihovny( 3. a 4. oddělení ŠD)
Led 29 @ 13.15 – 14.15

Pro:
Zábavné soutěžní odpoledne – kvíz

Přespávání ve škole
Led 29 @ 17.00 – 22.59

Pro: 9.B
Přespání s programem 9.B

Led
30
Čt
Projektový den
Led 30 @ 8.00 – 11.40

Pro: 1.B 9.B
Projektový den tříd 9.B a 1.B

Výstava – Savci
Led 30 @ 10.00 – 11.40

Pro: 4.A
Městské muzeum – výstava s programem

Led
31
Pololetní prázdniny
Led 31 celý den
Úno
3
Po
Bruslení
Úno 3 @ 10.00 – 11.30

Pro: 3.A 3.B 3.C