ZŠ Habrmanova

„Škola pro život”

Metodik prevence


Autor: VedeníŠkolní metodik prevence: Mgr. Lenka Plocová

Kontakt: kabinet TV – přízemí budovy II. stupně
telefon: 730 575 688
lenka.plocova(at)zs-habrmanova.cz
Konzultační hodiny: po předchozí domluvě

Školní poradenské pracoviště

Standardní činnosti metodika prevence

Školní preventivní program 2022 – 23

Školní preventivní strategie 2019- 2027