Výchovné poradenství

Další vzdělávání na SŠ

Přijímací řízení ve školním roce 2017-2018 – zde

Přihláška na SŠ denní studium – zde

Přihláška na SŠ s talentovou zkouškou – zde

Prospěchová stipendia – zde

lnformační a poradenské středisko pro změnu a volbu povolání

Poradenské služby ÚP – zde

Doplňující informace – zde

Důležité dokumenty

Soubor testových úloh z českého jazyka

Soubor testových úloh z matematiky

Užitečné webové stránky

www.msmt.cz  www.ceskaskola.cz
www.klickevzdelani.cz  www.mamenato.cz
www.pppuo.cz  www.portal.mpsv.cz
www.proskoly.cz  www.volbapovolani.cz
www.infoabsolvent.cz  www.nuov.cz
www.atlasskolstvi.cz  www.uiv.cz
www.kamnaskolu.cz  www.edu.cz
www.gwo.cz  www.scio.cz
www.istp.cz