Dějepis

http://www.dejepis.com  (vše, co je dobré vědět)

http://history-if.blog.cz/0910/dejepis  (6. – 9. ročník)

https://www.stream.cz/porady/slavnedny  (Slavné dny – Stream)

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10177109865-dejiny-udatneho-ceskeho-naroda/dily/  (111 dílů české historie s úsměvem)

https://cs.wikipedia.org/wiki/Dvaasedmdesát_jmen_české_historie  (72 jmen české historie)

Návštěva Izraele, aneb návrat do školních lavic – Mgr. Eva Kohoutková

https://skompasem.cz/kategorie/ucebnice/ucebnice-dejepisu/vyznamne-osobnosti-dejin/ (nevšední portréty osobností Zdeňka Hübnera)

Bonus: 1000 let Evropy ve třech minutách…