Kroužky

Kroužky začínají svoji činnost od října.

Podrobnější informace podají paní vychovatelky.

ŠIKULKA + KERAMIKA      p. vychovatelka      Lenka elblová

FLÉTNA                              p. vychovatelka      Martina Jiskrová, DiS.

MLADÝ ZDRAVOTNÍK       p. vychovatelka      Kamila Pávková