ZAMĚSTNANCI ŠKOLY

VEDENÍ ŠKOLY

ředitel školy Mgr. Tomáš Starý 730 575 691
reditel(at)zs-habrmanova.cz
zástupkyně ředitele Mgr. Simona Dolečková (II. stupeň) 734 871 829
simona.doleckova(at)zs-habrmanova.cz
Mgr. Petra Štanclová (I. stupeň) 730 575 692
petra.stanclova(at)zs-habrmanova.cz
hospodářka školy Petra Hrušková 734 641 775
petra.hruskova(at)zs-habrmanova.cz
administrativní pracovnice Darina Hüblová 736 518 008
darina.hublova(at)zs-habrmanova.cz
výchovná poradkyně Mgr. Dana Skipalová (I. stupeň) 730 575 677
dana.skipalova(at)zs-habrmanova.cz
Mgr. Nela Vondrová (II. stupeň) 737 365 799
nela.vondrova(at)zs-habrmanova.cz
kariérový poradce Mgr. Petr Doseděl
731 129 670
petr.dosedel@zs-habrmanova.cz
speciální pedagog Mgr. Blanka Valíková 734 280 763
blanka.valikova(at)zs-habrmanova.cz
školní psycholog PhDr. Jiřina Nováková 734 681 328
jirina.novakova(at)zs-habrmanova.cz
metodik prevence Mgr. Lenka Plocová 730 575 688
lenka.plocova(at)zs-habrmanova.cz
metodik ICT Mgr. Simona Kubátová 730 575 690
simona.kubatova(at)zs-habrmanova.cz
správce budov Radek Novák 739 609 442
radek.novak(at)zs-habrmanova.cz
vedoucí školní družiny Iveta Heinzová 731 129 675
iveta.heinzova(at)zs-habrmanova.cz
vedoucí školní jídelny Markéta Dostálová 736 518 009
jidelna(at)zs-habrmanova.cz
šéfkuchař Martin Dvořák 739 344 627
jidelna(at)zs-habrmanova.cz

UČITELÉ 1. STUPNĚ

Třída Jméno a příjmení E-mail Telefon
Konzultační hodiny (po telefonické domluvě)
I. A Mgr. Hana Doležalová hana.dolezalova(at)zs-habrmanova.cz 730 575 685
Konzultace: středa 13:00 – 14:00
asist. Jana Fišerová
I. B Mgr. Jana Sedláčková jana.sedlackova(at)zs-habrmanova.cz 739 500 312
Konzultace: úterý 13:30 – 14:30
asist. Iveta Heinzová
I. C Mgr. Michaela Trávníková michaela.travnikova(at)zs-habrmanova.cz 730 575 693
Konzultace: úterý 15:00 – 16:00
asist. Bc. Martin Paděra
II. A Mgr. Jarmila Nováčková jarmila.novackova(at)zs-habrmanova.cz 734 707 214
Konzultace: středa 12:30 – 13:30
asist. Alena Škrkoňová
II. B Mgr. Petra Štanclová petra.stanclova(at)zs-habrmanova.cz 730 575 692
Konzultace: čtvrtek 13:00 – 14:00
asist. Martina Jiskrová, DiS
III. A Mgr. Kamila Janíčková kamila.janickova(at)zs-habrmanova.cz 731 129 678
Konzultace: pondělí 13:15 – 14:15
III. B Mgr. Ilona Kapounová ilona.kapounova(at)zs-habrmanova.cz 730 575 680
Konzultace: čtvrtek 7:40 – 8:40
asist. Michaela Studená
IV. A Mgr. Eva Flídrová eva.flidrova(at)zs-habrmanova.cz 731 129 674
Konzultace: úterý 7:40 – 8:40
asist. Ivana Ondráčková
IV. B Mgr. Pavla Šimková pavla.simkova(at)zs-habrmanova.cz 730 575 689
Konzultace: čtvrtek 9:50 – 10:50
asist. Gabriela Steinmetzová
IV. C Mgr. Veronika Steinmetzová veronika.steinmetzova(at)zs-habrmanova.cz 734 797 524
Konzultace: čtvrtek 9:50 – 10:50
asist. Marie Kodytková
V. A Mgr. Lenka Vaňousová lenka.vanousova(at)zs-habrmanova.cz 730 575 694
Konzultace: středa 11:40 – 12:40
asist. Hana Olivová
V. B Mgr. Jindřich Strejček jindrich.strejcek(at)zs-habrmanova.cz 731 636 166
Konzultace: úterý 14:00 – 15:00
asist. Martina Kočová
V. C Mgr. Radka Kulhavá radka.kulhava(at)zs-habrmanova.cz 728 208 000
Konzultace: pondělí 14:00 – 15:00
asist. Bc. Paula Špačková

UČITELÉ 2. STUPNĚ

Třída Jméno a příjmení E-mail Telefon
Konzultační hodiny (po telefonické domluvě)
VI.A Mgr. Kateřina Pospíšilová katerina.pospisilova(at)zs-habrmanova.cz 734 366 597
Konzultace: čtvrtek 11.50 – 12.50
asist. Barbora Kadová
VI.B Mgr. Radka Urbánková radka.urbankova(at)zs-habrmanova.cz 605 226 835
Konzultace: středa 14:00 – 15:00
asist. Olga Břízová
VI.C Mgr. Alena Brtníčková (MD)

Mgr. Simona Kubátová
od 10. 5. 2021

alena.brtnickova(at)zs-habrmanova.cz
simona.kubatova(at)zs-habrmanova.cz
730 575 679
730 575 690
Konzultace: čtvrtek 9:00 – 10:00
VII.A Mgr. Klára Stránská klara.stranska(at)zs-habrmanova.cz 734 797 525
Konzultace: středa 7:50 – 8:50
VII.B Mgr. Petr Doseděl petr.dosedel(at)zs-habrmanova.cz 731 129 670
Konzultace: čtvrtek 10:00 – 11:00
asist. Hana Pešková
VII.C Mgr. Dana Dabrowská dana.dabrowska(at)zs-habrmanova.cz 731 129 669
Konzultace: středa 8:50 – 9:50
VIII. A Mgr. Eva Kohoutková eva.kohoutkova(at)zs-habrmanova.cz 730 575 681
Konzultace: pondělí 12:35 – 13:35
asist. Petra Ryšinová
VIII. B Mgr. Zuzana Janečková zuzana.janeckova(at)zs-habrmanova.cz 731 129 667
Konzultace: pondělí 9:00 – 10:00
asist. Věra Pilařová
VIII. C Mgr. Daniel Peroutka daniel.peroutka(at)zs-habrmanova.cz 730 575 687
Konzultace: středa 10:00 – 11:00
IX. A Mgr. Eliška Fučíková eliska.fucikova(at)zs-habrmanova.cz 739 500 311
Konzultace: úterý 9:00 – 10:00
asist. Iva Plachá
IX. B Mgr. Jana Ducháčková jana.duchackova(at)zs-habrmanova.cz 731 129 671
Konzultace: úterý 7:00 – 8:00
asist. Darina Šimková
Mgr. Jana Faltysová jana.faltysova(at)zs-habrmanova.cz 730 575 683
Konzultace: pátek 10:00 – 11:00
Mgr. Lenka Plocová lenka.plocova(at)zs-habrmanova.cz 730 575 688
Konzultace: úterý 9:00 – 10:00
Mgr. Simona Kubátová simona.kubatova(at)zs-habrmanova.cz 730 575 690
Konzultace: středa 10:00 – 11:00
Mgr. Zdeněk Hübner zdenek.hubner(at)zs-habrmanova.cz 731 129 676
Konzultace: pondělí 10:00 – 11:00
Mgr. Jitka Maršálková jitka.marsalkova(at)zs-habrmanova.cz 730 575 684
Konzultace: pondělí 14:00 – 15:00
Mgr. Miloslava Večeřová miloslava.vecerova(at)zs-habrmanova.cz 773 589 344
Konzultace: pondělí 8:00 – 9:00
Mgr. Jana Chmelařová jana.chmelarova(at)zs-habrmanova.cz 731 129 677
Konzultace: středa 10:45 – 11:45
Mgr. Eva Kufová eva.kufova(at)zs-habrmanova.cz 730 575 682
Konzultace: čtvrtek 11:45 – 12:45
Mgr. Dana Skipalova dana.skipalova(at)zs-habrmanova.cz 730 575 677
Konzultace: úterý 10:00 – 11:00
Mgr. Tomáš Keprt tomas.keprt(at)zs-habrmanova.cz 731 449 500
Mgr. Petra Blaško petra.blasko(at)zs-habrmanova.cz 731 129 668
Konzultace: Čtvrtek 13:00 – 14:00
Mgr. Tomáš Starý reditel(at)zs-habrmanova.cz 730 575 691
Konzultace: středa 10:00 – 11:00
Mgr. Simona Dolečková simona.doleckova(at)zs-habrmanova.cz 734 871 829
Konzultace: pondělí 13:00 – 14:00
Mgr. Ludmila Pražáková ludmila.prazakova(at)zs-habrmanova.cz 730 575 696
Konzultace: sudé pondělí 9-10, lichý čtvrtek 9-10
Bc. Anna Svobodová anna.svobodova(at)zs-habrmanova.cz 734 286 515
Konzultace: čtvrtek 13:15 – 14:15
Mgr. Hana Pleváková hana.plevakova(at)zs-habrmanova.cz 737 387 991
Konzultace: středa 10:00 – 11:00
Mgr. Nela Vondrová nela.vondrova(at)zs-habrmanova.cz 737 365 799
Konzultace: čtvrtek 10:00 – 11:00

VYCHOVATELKY ŠKOLNÍ DRUŽINY

Iveta Heinzová iveta.heinzova(at)zs-habrmanova.cz 731 129  675
Lenka Elblová lenka.elblova(at)zs-habrmanova.cz 731 129 673
Kamila Pávková kamila.pavkova(at)zs-habrmanova.cz 730 575 686
Veronika Částková, DiS veronika.castkova(at)zs-habrmanova.cz 730 575 695
Mgr. Petra Venclová petra.venclova(at)zs-habrmanova.cz 734 683 415
Martina Jiskrová, DiS
martina.jiskrova(at)zs-habrmanova.cz 774 220 332