ZŠ Habrmanova

„Škola pro život”

Tělesná výchova


Autor: Druhý stupeňREKORDY ŠKOLY 2. STUPEŇ

Rekordy školy 2. stupeň – DÍVKY

Rekordy školy 2. stupeň – CHLAPCI

 

HODNOCENÍ VÝKONŮ V TĚLESNÉ VÝCHOVĚ

1. stupeň chlapci a dívky 2. stupeň dívky 2. stupeň chlapci
Atletika-hodnocení (1.stupeň) 2324 Atletika-hodnocení (dívky) 2324 Atletika-hodnocení (chlapci) 2324

 

Kritéria hodnocení výsledků vzdělávání žáka v předmětu tělesná výchova