Tělesná výchova

HODNOCENÍ VÝKONŮ V TĚLESNÉ VÝCHOVĚ

1. stupeň chlapci a dívky 2. stupeň dívky 2. stupeň chlapci