Aktuality

UPOZORNĚNÍ!!!

Důležité upozornění pro cizí strávníky!

V souladu s „Nařízením EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů“

nahrazujeme starý variabilní symbol (rodné číslo) za desetimístný kód.

Nový variabilní symbol je nutné si vyzvednout osobně v kanceláři ŠJ Habrmanova v úředních hodinách

pondělí – pátek 6:30 – 9:00h

 

 

 

 

 

 

 

 

Regionální kolo soutěže v poznávání rostlin, živočichů a minerálů 2017 – II. stupeň

Již od roku 2004 pořádá naše škola přírodovědnou soutěž pro základní školy celého Pardubického kraje. V úterý 23. května jsme uspořádali regionální kolo pro 2. stupeň. Do soutěže se přihlásilo celkem 20 škol ( 173 soutěžících). Žáci si mohli opět vyzkoušet své znalosti v poznávání … Celý příspěvek

Pozvánka k zápisu

Dovolte, abychom Vám stručně představili naši školu: • snažíme se o individuální přístup k žákům, rozvíjíme talentované, pomáháme slabším • klademe velký důraz na úzkou spolupráci s rodiči při výchově a vzdělávání dětí • vyučujeme anglický, německý a ruský jazyk … Celý příspěvek