ZŠ Habrmanova

„Škola pro život”

Třídy

Základní informace

6. června 2023

3. B – Škola v přírodě

Pokračovat ve čtení

6. června 2023

Den dětí

Třída 9. C pro nás připravila v areálu naší školy Den dětí. Na osmi stanovištích jsme plnili různé úkoly společně se žáky z 1. A, se kterými jsme jednotlivá stanoviště procházeli. Po splnění všech úkolů naši deváťáci předali diplomy a medaile prvňáčkům a oni nám poděkovali sladkou odměnou. Děkujeme deváťákům z 9. C a 1. […]

Pokračovat ve čtení

4. června 2023

Přírodovědná soutěž – regionální kolo 12. 5. 2023

Přírodovědná soutěž – regionální kolo V pátek 12. května 2023 proběhlo na naší škole regionální kolo v přírodovědné soutěži. Do soutěže se přihlásilo celkem 38 škol z našeho okolí. Žáci si mohli opět vyzkoušet své znalosti v poznávání rostlin, živočichů a minerálů. Regionálního kola se zúčastnilo: a) v poznávání rostlin a minerálů: 3. ročník: – […]

Pokračovat ve čtení

2. června 2023

1. A – Den dětí

Třída 9. C pro nás připravila v areálu naší školy Den dětí. Na osmi stanovištích jsme plnili různé úkoly společně se žáky z 9. B, kteří s námi jednotlivá stanoviště procházeli. Po splnění všech úkolů nám deváťáci předali diplomy, medaile a my jim poděkovali malou sladkostí. Poté jsme ve třídě zhlédli český animovaný televizní seriál […]

Pokračovat ve čtení

2. června 2023

1. A – Moje první pohlednice

Pokračovat ve čtení

2. června 2023

1.B Pasování prvňáčků na čtenáře

Pokračovat ve čtení

2. června 2023

1.B Beseda se spisovatelem – Šolmes

Pokračovat ve čtení

2. června 2023

1.B Den dětí s deváťáky

Pokračovat ve čtení

2. června 2023

2.B – Plavání na Den dětí

   

Pokračovat ve čtení

1. června 2023

5.B Druhý den výletu – jeskyně Macocha

Pokračovat ve čtení