Školní psycholog

PhDr. Jiřina Nováková jirina.novakova(at)zs-habrmanova.cz 734 681 328

Školní poradenské pracoviště

Konzultační hodiny:

středa 7.00 – 15.30 hodin
pátek 7.00 – 11.00 hodin  (každý sudý kalendářní týden)

Služby školního psychologa jsou určeny pro žáky, rodiče a pedagogické pracovníky.
Školní psycholog poskytuje:

  • poradenské služby v oblasti výchovy a vzdělávání
  • krizovou intervenci a primární prevenci sociálně patologických jevů
  • péči o žáky s osobními či rodinnými problémy
  • spolupráci při prevenci školní neúspěšnosti
  • podporu při integraci a vzděláváni žáků se speciálními vzdělávacími potřebami