Organizace školního roku

Období školního vyučování

1. pololetí 1. září 2020 – 28. ledna 2021
2. pololetí 1. února 2021 – 30. června 2021
Prázdniny
podzimní prázdniny 29. října 2020 a 30. října 2020
vánoční prázdniny 23. prosince 2020 – 3. ledna 2021
jednodenní pololetní prázdniny 29. ledna 2021
jarní prázdniny 15. února 2021 – 21. února 2021
velikonoční prázdniny 1. dubna 2021
hlavní prázdniny 1. července 2021 – 31. srpna 2021
školní vyučování pro rok 2021/2022 začne 1. září 2021
Třídní schůzky
čtvrtek 10. 9. 2020 16:00 – 17:00 hodin
17:00 – 18:00 hodin
Informační odpoledne
čtvrtek 19. 11. 2020 16:00 – 17:30 hodin
úterý 20. 4. 2021 16:00 – 17:30 hodin