Organizace školního roku

Období školního vyučování

1. pololetí 3. září 2018 – 31. ledna 2019
2. pololetí 11. února 2019 – 28. června 2019
Prázdniny
podzimní prázdniny 29. října 2018 a 30. října 2018
vánoční prázdniny 22. prosince 2018 – 2. ledna 2019
jednodenní pololetní prázdniny 1. února 2019
jarní prázdniny 4. února 2019 – 10. února 2019
velikonoční prázdniny 18. dubna 2019 – 19. dubna 2019
hlavní prázdniny 29. června 2019 – 1. září 2019
školní vyučování pro rok 2019/2020 začne 2. září 2019
Třídní schůzky
čtvrtek 13. 9. 2018 16:00 – 17:00 hodin
Informační odpoledne
čtvrtek 22. 11. 2018 16:00 – 17:30 hodin
úterý 16. 4. 2019 16:00 – 17:30 hodin