Organizace školního roku

Období školního vyučování

1. pololetí 4. září 2017 – 31. ledna 2018
2. pololetí 1. února 2018 – 29. června 2018
Prázdniny
podzimní prázdniny 26. října 2017 a 27. října 2017
vánoční prázdniny 23. prosince 2017 – 2. ledna 2018
jednodenní pololetní prázdniny 2. února 2018
jarní prázdniny 12. března 2018 – 18. března 2018
velikonoční prázdniny 29. března 2018 – 30. března 2018
hlavní prázdniny 2. července 2018 – 31. srpna 2018
školní vyučování pro rok 2018/2019 začne 3. září 2018
Třídní schůzky
čtvrtek 14. 9. 2017 16:00 – 17:00 hodin
Informační odpoledne
čtvrtek 23. 11. 2017 16:00 – 17:30 hodin
úterý 17. 4. 2018 16:00 – 17:30 hodin