ZŠ Habrmanova

„Škola pro život”

Organizace školního roku


Autor: VedeníObdobí školního vyučování

1. pololetí 1. září 2021 – 31. ledna 2022
2. pololetí 1. února 2022 – 30. června 2022
Prázdniny
podzimní prázdniny 27. října 2021 a 29. října 2021
vánoční prázdniny 23. prosince 2021 – 2. ledna 2022
jednodenní pololetní prázdniny 4. února 2022
jarní prázdniny 28. února 2022 – 6. března 2022
velikonoční prázdniny 14. dubna 2022
hlavní prázdniny 1. července 2022 – 31. srpna 2022
školní vyučování pro rok 2021/2022 začne 1. září 2022
Třídní schůzky
čtvrtek 9. 9. 2021 1. stupeň 16:00 – 17:00 hodin

2. stupeň 15:30 – 16:00 hodin

Informační odpoledne
čtvrtek 11. 11. 2021 16:00 – 17:30 hodin
čtvrtek 21. 4. 2022 16:00 – 17:30 hodin