ZŠ Habrmanova

„Škola pro život”

Anglický jazyk


Autor: Druhý stupeňAngličtina pro 1.stupeň ZŠ:

http://www.jazyky-online.info/deti/lekce.php

https://www.skolasnadhledem.cz/profil/1-stupen/804-anglicky-jazyk

Cvičení – gramatika, poslech, slovíčka, čtení, videa, písničky atd. :

http://www.agendaweb.org/

Interaktivní hry – slovíčka:

http://englishflashgames.blogspot.cz/

Interaktivní hry – gramatika:

http://www.eslgamesworld.com/GrammarGames.html

Anglické fráze:

http://www.speakenglish.co.uk/phrases/?lang=cs

Procvičování k učebnici Project 1:

https://elt.oup.com/student/project/level1/?cc=cz&selLanguage=cs

Procvičování k učebnici Project 2:

https://elt.oup.com/student/project/level2/?cc=cz&selLanguage=cs

Procvičování k učebnici Project 3:

https://elt.oup.com/student/project/level3/?cc=cz&selLanguage=cs

Procvičování k učebnici Project 4:

https://elt.oup.com/student/project/level4/?cc=cz&selLanguage=cs

Poslechy Project 1-4 . Workbook

https://elt.oup.com/general_content/cz/kestazeni/audio_nahravky/project_fourth_WB?cc=cz&selLanguage=cs