ZŠ Habrmanova

„Škola pro život”

Anglický jazyk


Autor: Druhý stupeňAngličtina pro 1.stupeň ZŠ:

http://www.jazyky-online.info/deti/lekce.php

Anglické pohádky:

http://www.childhouse.net/

Cvičení – gramatika, poslech, slovíčka, čtení, videa, písničky atd. :

http://www.agendaweb.org/

Interaktivní hry – slovíčka:

http://englishflashgames.blogspot.cz/

Interaktivní hry – gramatika:

http://www.eslgamesworld.com/GrammarGames.html

Anglické fráze:

http://www.speakenglish.co.uk/phrases/?lang=cs