Dokumenty

Dokumenty ke stažení

Žádost o uvolnění žáka v průběhu vyučování

Žádost o uvolnění z vyučování na více dnů

Žádost o uvolnění z TV (dlouhodobé)

Žádost o uvolnění z plavání

Žádost o přestup

Žádost o slovní hodnocení

Dokumenty

Pravidla hodnocení žáků – 2. pololetí 2020/21

Informace o rozsahu a účelu zpracovávaných osobních údajů (OÚ)

Školní poradenské pracoviště

Školní řád

Výroční zpráva 2015-16

Výroční zpráva 2016-17

Výroční zpráva 2017-18

Výroční zpráva 2018-19

Výroční zpráva 2019 – 20

ICT plán

ŠVP s dodatky

ŠVP pro školní družinu

Minimální preventivní Vážení rodiče, zákonní zástupci. Z důvodu přerušení provozu základních škol v našem městě, rozhodl zřizovatel, Město Česká Třebová, o zřízení dětské skupiny při ZŠ Habrmanova Česká Třebová: Komu je určena: – děti zaměstnanců vybraných profesí • obecní policie; • poskytovatelů zdravotních služeb a orgánů ochrany veřejného zdraví; • příslušníci ozbrojených sil; • zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/…/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí; • zaměstnanci určené školy nebo školského zařízení. • Věk dětí do 10 let Místo: • Školní družina (oddělení P.Venclové) • Zvonek je umístěn na dveřích levé budovy vzhledem k pomníku Doba provozu: • Pondělí – pátek od 7.00 do 16.00 hodin • Začátek provozu – středa 14. 10. 2020 v 7.00 hodin • Po konzultaci s MÚ Česká Třebová bude v provozu dětská skupina i v době podzimních prázdnin (včetně stravy). V den státního svátku 28. 10. 2020 je možné dítě do dětské skupiny přihlásit, ale prosíme Vás o zajištění stravy na tento den (např. studená strava). Další podmínky: • Přijmeme pouze dítě zdravé, bez projevu respirační či jiné infekce, které se v předchozích 14 dnech nevrátilo z rizikových zemí či jim nebylo nařízeno karanténní opatření (viz. Přihláška do dětské skupiny a Písemné prohlášení). • Stravování – oběd zajištěn ve školní jídelně (krabička) • Nutnost objednání služby předem (předešlý den do 18.00 hodin na emailu: darina.hublova@zs-habrmanova.cz) • Zákonný zástupce musí mít vyplněnou přihlášku do dětské skupiny a písemné prohlášení. V České Třebové dne 13. 10. 2020 Mgr. Tomáš Starý, ředitel školyprogram 2019-20

IS Bakaláři – manuál k webové aplikaci elektronické žákovské knížky

Partneři a sponzoři školy


Město Česká Třebová
Pardubický kraj