Pomůcky do hodin

Pomůcky do jednotlivých ročníků v roce 2020/2021:

6. ročník
Český jazyk sešit č. 564 – 1ks
sešit č. 524 – 3ks
sešit č. 444 – 1ks
rychlovazač a 10 euroobalů
Anglický jazyk sešit č. 524 – 1ks
sešit č. 544 – 1ks
Matematika VI.A sešit č. 440 – 2ks (nelinkovaný)
sešit č. 444 – 1ks (linkovaný)
sešit č. 540 – 1ks (nelinkovaný)
+ podložky, obaly, tužku č.2 a 3, 3 barevné tužky, gumu, kružítko, trojúhelník s ryskou, 2. trojúhelník
Matematika VI.B,C sešit č. 420 – 1ks (nelinkovaný)
sešit č. 444 – 1ks (linkovaný)
sešit č. 520 – 1ks (nelinkovaný)
Počtářské chvilky (objedná škola, 30,- Kč)
+ 2 podložky A4, 3 obaly na sešity A4, tužku č.2 a 3, 3 barevné tužky, gumu, kružítko, trojúhelník s ryskou, 2. trojúhelník
Dějepis sešit č. 544 – 1ks
Fyzika sešit č. 540 – 1ks
Pracovní činnosti sešit č. 520 – 1ks + podložka, obal
Přírodopis sešit č. 464 – 1ks (linkovaný) + obal
Výchova ke zdraví sešit č. 520 – 1ks
Občanská výchova sešit č. 540 – 1ks
Zeměpis sešit č. 440 – 1ks
Informatika Eurofolie A4 zakládací + desky – z minulého roku (včetně vyplněných pracovních listů)
Hudební výchova sešit č. 520 – 1ks
notový sešit – 1 ks
Výtvarná výchova temperové barvy (10 barev), štětce č. 0, 4, 8, 12, ostatní si domluvíme v září
Ekonomika domácnosti sešit č. 524 – 1ks + obal
Přírodovědná praktika 10 papírů A4 + desky
7. ročník
Český jazyk sešit č. 564 – 1ks
sešit č. 524 – 3ks
rychlovazač a 10 euroobalů
Anglický jazyk sešit č. 524 – 1ks
sešit č. 544 – 1ks
Matematika VII.A sešit č. 444 – 1ks
sešit č. 440 – 2ks

sešit č. 540 – 1ks

trojúhelník s ryskou, 2. trojúhelník, kružítko, tužka č. 2 a 3, úhloměr, 3 barevné tužky,obaly, podložky, guma
Matematika VII.B sešit č. 420 – 1ks (nelinkovaný)
sešit č. 444 – 1ks (linkovaný)
sešit č. 520 – 1ks (nelinkovaný)
Počtářské chvilky (objedná škola, 30,- Kč)
+ 2 podložky A4, 3 obaly na sešity A4, tužku č.2 a 3, 3 barevné tužky, gumu, kružítko, úhloměr, trojúhelník s ryskou, 2. trojúhelník, rychlovazač a 5 euroobalů
Matematika VII.C sešit č. 440 – 1ks (nelinkovaný)
sešit č. 444 – 1ks (linkovaný)
sešit č  520 – 2ks (nelinkovaný)
podložky, obaly, tužku č. 2 a 3, 3 barevné tužky, gumu, kružítko, úhloměr, trojúhelník s ryskou, 2. trojúhelník
Dějepis sešit č. 544 – 1ks
Fyzika sešit č. 560 – 1ks
Pracovní činnosti sešit č. 520 – 1ks + podložka, obal
Přírodopis sešit č. 464 – 1ks (linkovaný) + obal
Výchova ke zdraví sešit č. 520 – 1ks (nelinkovaný) + podložka
rychlovazač a 10 euroobalů
Občanská výchova sešit č. 540 – 1ks
Zeměpis sešit č. 440 – 1ks
Informatika Eurofolie A4 zakládací + desky – z minulého roku (včetně vyplněných pracovních listů)
Hudební výchova sešit č. 520 – 1ks
notový sešit z předchozího školního roku
Výtvarná výchova temperové barvy (10 barev), štětce č. 0, 4, 8, 12, ostatní si domluvíme v září
Ruský jazyk sešit č. 544 – 1ks
RADUGA – kupujeme společně
slovníček č. 644
Německý jazyk sešit č. 544 – 1ks
slovníček č. 644
8. ročník
Český jazyk sešit č. 564 – 1ks
sešit č. 544 – 1ks
sešit č. 524 – 2ks
rychlovazač a 10 euroobalů
Anglický jazyk sešit č. 524 – 1ks
sešit č. 544 – 1ks
Matematika VIII.A sešit č. 444 – 1ks
sešit č. 440 – 1ks
sešit č. 520 – 2ks
trojúhelník s ryskou, 2. trojúhelník, kružítko, tužku č. 2 a 3 (F), úhloměr, 3 barevné tužky, 2 podložky A4, obaly, gumu
Matematika VIII.B sešit č. 420 – 2ks (nelinkovaný)
sešit č. 444 – 1ks (linkovaný)
sešit č. 520 – 1ks (nelinkovaný)
Počtářské chvilky (objedná škola, 30,- Kč)
+ 2 podložky A4, 3 obaly na sešity A4, tužku č.2 a 3, 3 barevné tužky, gumu, kružítko, úhloměr, trojúhelník s ryskou, 2. trojúhelník, rychlovazač a 5 euroobalů
Matematika VIII.C sešit č. 444 – 1ks
sešit č. 440 – 1ks
sešit č. 520 – 2ks
podložky, obaly, tužku č. 2 a 3, 3 barevné tužky, gumu, úhloměr, kružítko, trojúhelník s ryskou, 2. trojúhelník,
Dějepis sešit č. 544 – 1ks
Fyzika sešit č. 560 – 1ks
Chemie sešit č. 464 – 1ks (linkovaný) + obal

sešit č. 540 – 1ks + obal, podložka

Pracovní činnosti sešit č. 520 – 1ks + podložka, obal
Přírodopis sešit č. 464 – 1ks (linkovaný) + obal
Občanská výchova sešit č. 540 – 1ks
Zeměpis sešit č. 440 – 1ks
Informatika Eurofolie A4 zakládací + desky – z minulého roku (včetně vyplněných pracovních listů)
Hudební výchova sešit č. 520 – 1ks
notový sešit z předchozího školního roku
Výtvarná výchova temperové barvy (10 barev), štětce č. 0, 4, 8, 12, ostatní si domluvíme v září
Německý jazyk
Ruský jazyk sešit č. 544 – 1ks
RADUGA – kupujeme společně
slovníček č. 644
9. ročník
Český jazyk sešit č. 564 – 1ks
sešit č. 544 – 1ks
sešit č. 524 – 3ks
rychlovazač a 10 euroobalů
Anglický jazyk sešit č. 524 – 1ks
sešit č. 544 – 1ks
Matematika IX.A sešit č. 440 – 2ks
sešit č. 444 – 1ks

sešit č. 540 – 1ks

trojúhelník s ryskou, 2. trojúhelník, kružítko, tužku č. 2 a 3 (F), úhloměr, 3 barevné tužky, 2 podložky A4, obaly, gumu
Matematika IX.B sešit č. 420 – 2ks (nelinkovaný)
sešit č. 444 – 1ks (linkovaný)
sešit č. 520 – 1ks (nelinkovaný)
+ podložky, obaly, tužku č.2 a 3, 3 barevné tužky, gumu, kružítko, trojúhelník s ryskou, 2. trojúhelník, rychlovazač a 10 euroobalů
Dějepis sešit č. 544 – 1ks
Fyzika sešit č. 564 – 1ks
Chemie sešit č. 464 – 1ks (linkovaný) + obal

sešit č. 540 – 1ks + obal, podložka

Pracovní činnosti sešit č. 420 – 1ks + podložka, obal – pouze dívky
Přírodopis sešit č. 464 – 1ks (linkovaný) + obal
Občanská výchova sešit č. 540 – 1ks
Zeměpis sešit č. 440 – 1ks
Hudební výchova sešit č. 520 – 1ks
notový sešit z předchozího školního roku
Výtvarná výchova temperové barvy (10 barev)
ostatní pomůcky z 8. ročníku