Základní informace

Informace o stravování ve školní jídelně

Adresa:
Základní škola Česká Třebová Habrmanova ulice
ul. Habrmanova 1500
56002 Česká Třebová
Vedoucí ŠJ: Dostálová Markéta
Telefon ŠJ: 465 532662
Úřední hodiny: Po – Pá 7:00 – 9:00
Výdej obědů: Po – Pá 11:00 – 14:00
Výdej do jídlonosičů: Po – Pá 11:00 – 11:40
Žádost o vrácení přeplatku na účet strávníka ke stažení zde: Vrácení přeplatku stravného

Seznam alergenů v potravinách: Alergeny

Vnitřní řád školní jídelny

Informace o stravování

 • Cena čipu: 100,– Kč
 • Čip je vydán na základě PŘIHLÁŠKA ke stravování – ŽÁCI, či na základě PŘIHLÁŠKA ke stravování – CIZÍ STRÁVNÍCI

  Zálohy na stravování – je možné zadat trvalý příkaz ve Vaší bance nebo platba v hotovosti v kanceláři ŠJ.

 • Doporučená měsíční záloha: min. 500,- Kč. Číslo účtu ŠJ: 211174318/0600    Moneta Money Bank
 • Variabilní symbol: desetimístný kód, který si vyzvednete v kanceláři školní jídelny v úředních hodinách.
 • Klesne-li záloha pod 20,- Kč nebude již možné odebrat oběd !!
 • Při neúčasti ve škole nebo nemoci není nárok na dotovaný oběd, pouze na oběd za plnou cenu.
 • Ztrátu čipu nutno nahlásit ve ŠJ a zakoupit čip nový.
 • Změnu účtu trvalého příkazu je nutné nahlásit v kanceláři ŠJ.
 • Při mimořádných akcích (exkurze, výlety, sport. dny a pod.) se žáci na obědy přihlašují, pokud oběd není odebrán, je částka za něj odečtena z jeho konta.