Dětská skupina od 14. 10. 2020

Vážení rodiče, zákonní zástupci.

Z důvodu přerušení provozu základních škol v našem městě, rozhodl zřizovatel, Město Česká Třebová, o zřízení dětské skupiny při ZŠ Habrmanova Česká Třebová:

Komu je určena:
– děti zaměstnanců vybraných profesí

 • obecní policie;
 • poskytovatelů zdravotních služeb a orgánů ochrany veřejného zdraví;
 • příslušníci ozbrojených sil;
 • zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách;
 • sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách;
 • sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí;
 • zaměstnanci určené školy nebo školského zařízení.
 • Věk dětí do 10 let

Místo:

 • Školní družina (oddělení P.Venclové)
 • Zvonek je umístěn na dveřích levé budovy vzhledem k pomníku

Doba provozu:

 • Pondělí – pátek od 7.00 do 16.00 hodin
 • Začátek provozu – středa 14. 10. 2020 v 7.00 hodin
 • Po konzultaci s MÚ Česká Třebová bude v provozu dětská skupina i v době podzimních prázdnin (včetně stravy). V den státního svátku 28. 10. 2020 je možné dítě do dětské skupiny přihlásit, ale prosíme Vás o zajištění stravy na tento den (např. studená strava).

 

Další podmínky:

 • Přijmeme pouze dítě zdravé, bez projevu respirační či jiné infekce, které se v předchozích 14 dnech nevrátilo z rizikových zemí či jim nebylo nařízeno karanténní opatření (viz. Přihláška do dětské skupiny a Písemné prohlášení).
 • Stravování – oběd zajištěn ve školní jídelně (krabička)
 • Nutnost objednání služby předem (předešlý den do 18.00 hodin na emailu: darina.hublova@zs-habrmanova.cz
 • Zákonný zástupce musí mít vyplněnou přihlášku do dětské skupiny a písemné prohlášení.

 

 

V České Třebové dne 13. 10. 2020

Mgr. Tomáš Starý, ředitel školy

Přihláška do dětské skupiny + bezinfekčnost

Komentáře nejsou povoleny.