ZŠ Habrmanova

„Škola pro život”

Dotazník Kalibro


Autor: VedeníVážení rodiče.
Společnost Kalibro nabízí zdarma dotazníkové šetření, které se týká distanční výuky. Nabídku, kterou jsme obdrželi přikládáme.

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

    rádi bychom Vám nabídli zapojení žáků a rodičů Vaší školy do dotazníkového šetření k průběhu distanční výuky. V rámci výzkumného úkolu, který řešíme, bychom chtěli shromáždit podklady a argumenty pro zavedení skutečně efektivních podpůrných opatření od úrovně státu po jednotlivé školy, které pomohou napravit možné negativní dopady distanční výuky.

    Protože našim hlavním cílem je poskytovat zpětnou vazbu jednotlivým školám, nabízíme Vám, že v případě zapojení Vašich žáků a jejich rodičů do tohoto šetření získáte zdarma individuální výstupy, které budete moci využít přímo ve Vaší škole a srovnat je s celostátními výsledky. K zapojení do šetření se nemusíte nijak zvlášť hlásit. Postačí, když rodičům Vašich žáků přepošlete (či jiným způsobem zpřístupníte) následující odkaz na dotazník s prosbou o vyplnění:

https://dotazniky.kalibro.cz/survey/dw9s7C9fId1fHmghUXCq

Dotazník vyplňují děti společně s rodiči, což zvláště u těch nejmladších odstraňuje případné technické obtíže. Vyplnění podle našich zkušeností netrvá déle než 15 minut, u starších žáků ještě méně.

     V úvodu dotazníku je potřeba správně vyplnit čtyřmístné identifikační číslo Vaší školy pro toto šetření: 6730
Zajistěte prosím, aby ho měli rodiče k dispozici společně s odkazem na dotazník. Pak ho mohou do dotazníku jednoduše zkopírovat. Správně vyplněné identifikační číslo nám umožní zpracovat dotazníky pro Vaši školu odděleně a poskytnout Vám tak individuální výstupy z šetření za Vaši školu. Jinak je samozřejmě dotazníkové šetření anonymní a neshromažďuje o respondentech žádné citlivé údaje.