Mimořádné opatření od 14. 10. 2020

Vážení rodiče,

na základě nařízení vlády, ve kterém se zakazuje s účinností ode dne 14. 10. 2020 osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání ve školách a školních zařízeních, škola ruší od středy 14. 10. 2020 výuku až do pátku 30. 10. 2020. Ruší se také provoz školní družiny a žáci nebudou vpuštěni ani do školní jídelny.

1. Školní stravování

Dle metodického pokynu má žák na distanční výuce nárok na dotovaný oběd. Výdej stravy bude možný pouze do plastových krabiček u výdejního okénka v tomto čase.

Žáci 1. stupně          výdej od 12.00 do 13.00 hodin

Žáci 2. stupně         výdej od 13:00 do 14.00 hodin

Ve frontě před budovou jídelny musí žáci dbát hygienických nařízení (rouška a rozestupy).

Jídlo je třeba objednat dopředu.

Stravování žáků 1. – 7. třídy

  • Rodiče objednají stravu od pátku 16. 10. do pátku 23. 10. nejdéle do středy 14. 10. 2020 do 13.00 hodin u třídního učitele
  • objednat oběd na středu 14. 10. a čtvrtek 15. 10. není možné

Stravování žáků 8. a 9. ročníku

  • objednávka obědů od 14. 10. do 16.10. platí. Mění se doba výdeje na středu 14.10. a čtvrtek 15. 10. 2020 takto: od 11.50 do 12.30 hodin.
  • Rodiče objednají stravu od pondělí 19. 10. do pátku 23. 10. nejdéle do středy 14. 10. 2020 do 13.00 hodin u třídního učitele

2. Distanční výuka

Od 14. 10. do 30. 10. 2020 se všichni žáci učí distančně. Tato výuka je pro žáky povinná a nepřítomnost na ní je třeba omluvit.

Formu distanční výuky volí příslušný vyučující: online výuka nebo zadání úkolů – převážně MS Teams s využitím Bakalářů, využití online učebnic a výukových videí,…

3. Dětská skupina

Od středy 14. 10. 2020 je zřízena při naší škole dětská skupina určená pro děti zaměstnanců bezpečnostních sborů, městské policie, poskytovatelů zdravotních služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví a příslušníků ozbrojených sil.
Podrobnosti jsou uvedeny na našich webových stránkách (Nepřehlédněte)

4. Ošetřovné

Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školy je možné žádat
e-mailem (petra.hruskova@zs-habrmanova.cz). Pokud nemáte  tiskárnu, je možně si žádost vyzvednout v kanceláři školy po předchozí telefonické domluvě (734 641 775).

Aktuální informace budou uveřejňovány na webových stránkách a budou Vám zasílány
e-mailem.

Děkujeme za pochopení.

Vedení školy ZŠ Česká Třebová, Habrmanova ul.

Komentáře nejsou povoleny.