ZŠ Habrmanova

„Škola pro život”

Volby do školské rady 2021


Autor: VedeníVážení rodiče.

Ve dnech 21. – 25. 6. 2021 proběhly volby do školské rady ZŠ Habrmanova.

Členy nové školské rady se  stávají:

za rodiče:   Mgr. Jana Voleská
Blanka Vomáčková

ze pedagogy:   Mgr. Ludmila Pražáková
Mgr. Daniel Peroutka

Všem kandidátům děkuji a přeji nově zvolené Školské radě úspěšné období.

Mgr. Tomáš Starý
ředitel školy

Zápis z volby rodičů 2021
Zápis z volby pedagogů 2021