ZŠ Habrmanova

„Škola pro život”

Zápis dětí z Ukrajiny do 1. ročníku


Autor: VedeníOdbor školství, kultury a tělovýchovy Městského úřadu v České Třebové

informuje, že dle zákona č. 67/2022 Sb. se uskuteční mimořádný

ZÁPIS DĚTÍ

do 1. ročníků základních škol

v ČESKÉ TŘEBOVÉ,

který se koná

v pátek 10. června 2022 od 14:00 do 16:00 hodin

Zápis je určen výhradně pro cizince, kterým byla v České republice poskytnuta dočasná ochrana podle zákona o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace2) v návaznosti na prováděcí rozhodnutí Rady (EU) 2022/382 ze dne 4. března 2022 (ukrajinské občany s vízem o strpění nebo s udělenou dočasnou ochranou).

 

Školní docházka v ČR je povinná pro všechny děti, které dovrší 31. srpna 2022 věk 6 let.

 

Zákonní zástupci, kteří přijdou s dětmi k zápisu do základní školy, donesou s sebou průkaz totožnosti dítěte a průkaz totožnosti zákonného zástupce (vízum za účelem strpění nebo o dočasné ochraně) a doložení místa pobytu dítěte k určení spádovosti.

 

Základní školy v České Třebové:

Základní škola Česká Třebová, Habrmanova – Habrmanova ulice 1500

Základní škola Česká Třebová, Nádražní – Komenského ulice 417 (budova I. stupně)

Základní škola Česká Třebová, Ústecká ulice – Ústecká ulice 598 (budova 2. stupně)

Více informací k zápisu dětí do 1. ročníků základních škol najdete na webových stránkách města Česká Třebová.

 

Mgr. Magdaléna Peterková

starostka města

__________________________________________________________________________________

Відділ освіти, культури та фізичного виховання Міського уряду у м. Чеська Требова

інформує, що згідно закону №   67/2022  Sb.  відбудеться  виняткова

РЕЄСТРАЦІЯ ДІТЕЙ

до 1 класу початкової школи

в м. Чеська Требова,

яка відбудеться

у п’ятницю, 10 червня 2022 р. з 14:00 до 16:00

Реєстрація призначена виключно для іноземців, яким було надано тимчасовий захист у Чеській Республіці відповідно до Закону про певні заходи у зв’язку зі збройним конфліктом в Україні, спричиненим вторгненням військ Російської Федерації відповідно до Виконавчого рішення Ради (ЄС) 2022/382 від 4 березня 2022 р. (громадяни України з толерантною візою або тимчасовим захистом).

Відвідування школи в Чеській Республіці є обов’язковим для всіх дітей, яким на 31 серпня 2022 року виповнилося 6 років.

Законні представники дитини, які прийдуть з дітьми для зарахування до початкової школи, мають мати з собою посвідчення особи дитини та посвідчення особи законного представника (візу з метою толерантності чи тимчасового захисту) та довідку про місце проживання дитини для визначення належності.

 

Початкові школи в м. Чеська Требова:

Початкова школа в м. Чеська Требова, Habrmanova – Habrmanova ulice 1500

Початкова школа в м. Чеська Требова, Nádražní – Komenského ulice 417 (корпус I. Ступеню).

Початкова школа в м. Чеська Требова, Ústecká ulice – Ústecká ulice 598 (корпус 2. ступеню).

 

Більше інформації про зарахування дітей до 1-го класу початкової школи можна знайти на сайті міста Чеська Требова.

 

Mgr. Magdaléna Peterková

старостка міста

___________________________________________________________________________________

Jak je to s povinnou školní docházkou do ZÁKLADNÍ ŠKOLY od 1. září 2022?

Povinnou školní docházku od 1. září budou mít všechny děti narozené v období od 1. září 2015 do 31. srpna 2016. Tyto děti budou zapisovány do 1.  ročníků základní školy.

Povinnou školní docházku budou mít také děti narozené v období od 1.9.2007 do 31.8.2016, které v České republice pobývají déle než 90 dnů. V základní škole budou do jednotlivých tříd zařazeny podle věku.

А як щодо обов’язкового відвідування ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ з 1 вересня 2022 року?


Усі діти, народжені в період з 1 вересня 2015 року по 31 серпня 2016 року, з 1 вересня мають обов’язково відвідувати школу.

Ці діти будуть зараховані до 1 класу початкової школи.

Також мають обов’язково відвідувати школу діти, народжені в період з 1 вересня 2007 року по 31 серпня 2016 року, які перебувають у Чехії більше  90 днів.

У школі вони будуть розділені на окремі класи за віком.