Vyberte třídu: 1.A | 1.B | 2.A | 2.B | 2.C | 3.A | 3.B | 3.C | 4.A | 4.B | 4.C | 5.A | 5.B | 5.C | 6.A | 6.B | 6.C | 7.A | 7.B | 8.A | 8.B | 9.A | 9.B |

(rozvrh platný od 1.9.2018)

Základní škola Česká Třebová, Habrmanova ulice  IX.A  (Mgr. Kubátová Simona)

 

0
6:55- 7:40

1
8:00- 8:45

2
8:55- 9:40

3
10:00-10:45

4
10:55-11:40

5
11:50-12:35

6
12:45-13:30

7
13:40-14:25

8
14:35-15:20

 
P
o

 

 

M
(9.A)
Več

Čj
(9.A)
Kuf

Čj
(9.A)
Kuf

Ch
(F-CH)

Aj (A9 1)
(9.A)
Fal

 

D
(6.A)
Koh


(Př)

Aj (A9 2)
(JAU)
Pos

 
Ú
t

 

 

Čj
(9.A)
Kuf

Aj (A9 1)
(9.A)
Fal

M
(9.A)
Več

M
(9.A)
Več

Rj (Rj91)
(7.B)
Koh

Fy
(F-CH)
Mar

   

Aj (A9 2)
(6.C)
Pos

Nj (Nj91)
(6.B)
Chm

 
S
t

 

 

Tv (Dív)
Jnč

Tv (Dív)
Jnč

D
(7.B)
Koh

Z
(6.C)

 
 
-- TH --

Ov
(9.A)
Kub

S: Vv
(9.A)
Kuf

S: Vv
(9.A)
Kuf

L: Pč (PČ1)
(Díl)
Do

L: Pč (PČ1)
(Díl)
Do

Tv (Chl)
(TV-S)
Pe

Tv (Chl)
(TV-S)
Pe

L: Pč (PČ2)
(7.A)
Ski

L: Pč (PČ2)
(7.A)
Ski

 
Č
t

 

 

Ch
(Př)

Fy
(F-CH)
Mar

Aj (A9 1)
(9.A)
Fal

Čj
(9.A)
Kuf

(M1)
(9.A)
Več

(M2)
(7.B)
Več

Hv
(6.A)
Koh

 

Aj (A9 2)
(7.A)
Pos

 
P
á

 

 

Čj
(9.A)
Kuf

M
(9.A)
Več

Aj (A9 1)
(9.A)
Fal


(9.A)

Rj (Rj91)
(6.A)
Koh

Z
(6.C)

   

Aj (A9 2)
(Inf)
Pos

Nj (Nj91)
(7.A)
Chm

Zpracováno v systému Bakaláři