Suplování

Suplování:   Úterý 19.10.2021 (sudý týden)

datum výpisu: 18.10.2021

Nepřítomné třídy

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

7.C

 

Bes

Bes

Bes

   

Proj

Proj

Proj

 

8.A

 

Bes

Bes

Bes

           

9.A

     

Bes

Bes

         

9.B

         

Bes

Bes

     

Nepřítomní učitelé

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Částková Veronika (PedD)

             

-

   

Doseděl Petr (PedD)

         

..

..

-

-

 

Kadová Barbora (PedD)

           

-

     

Kohoutková Eva (Sem)

                 

-

Kubátová Simona (PedD)

           

Ryš

..

..

 

Paděra Martin (Lék)

 

-

-

-

-

-

-

-

   

Peroutka Daniel (PedD)

   

..

             

Pleváková Hana (OČR)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Plocová Lenka (PedD)

   

..

             

Pospíšilová Kateřina (PedD)

     

..

           

Pražáková Ludmila (PedD)

           

-

-

-

 

Šafek Michal (PedD)

 

..

               

Urbánková Radka (PedD)

     

..

           

Veličková Michaela (PedD)

 

..

               

Venclová Petra (Lék)

 

Pra

               

Vondrová Nela (PedD)

     

..

..

         

Místnosti mimo provoz

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

7.C

 

jiný

jiný

jiný

           

8.A

 

jiný

jiný

jiný

           

9.B

         

jiný

jiný

     

Vař

     

jiný

jiný

         

Změny v rozvrzích učitelů:

Částková Veronika

7. hod Pedagogický dozor

Doseděl Petr

5.- 8. hod Pedagogický dozor

Kadová Barbora

6. hod Pedagogický dozor

Kubátová Simona

6.- 8. hod Pedagogický dozor

Peroutka Daniel

1.hod

odpadá

Tv

8.A (Tv8c)

 

Beseda

 

2. hod Pedagogický dozor

Plocová Lenka

2. hod Pedagogický dozor

Pospíšilová Kateřina

3. hod Pedagogický dozor

Pražáková Ludmila

1.hod

supl. (Ven Lék)

M

5.C

(5.C)

přespočetná hod.

 

6.- 8. hod Pedagogický dozor

Ryšinová Petra

6.hod

supl. (Kub PedD)

Inf

7.A (Inf2)

(Inf)

dohled

Šafek Michal

1. hod Pedagogický dozor

Urbánková Radka

7.hod

odpadá

7.C (Inf1)

 

Projektový den

 

8.hod

odpadá

7.C (Inf1)

 

Projektový den

 

3. hod Pedagogický dozor

Veličková Michaela

2.hod

odpadá

Tv

8.A (Tv8d)

 

Beseda

 

1. hod Pedagogický dozor

Vondrová Nela

2.hod

změna

Aj

4.A (A4 2)

(Šití)

 
 

3., 4. hod Pedagogický dozor

Změny v rozvrzích tříd:

4.A

2.hod

Aj

A4 2

(Šití)

změna

Vondrová Nela

 

5.C

1.hod

M

 

(5.C)

supluje

Pražáková Ludmila

(Ven)

7.A

6.hod

Inf

Inf2

(Inf)

supluje

Ryšinová Petra

(Kub)

7.C

1.- 3. hod Beseda

 

6.- 8. hod Projektový den

8.A

1.- 3. hod Beseda

9.A

skup Inf2: 3., 4. hod Beseda

9.B

skup Inf1: 5., 6. hod Beseda

Pedagogický dohled u třídy:

7.C, 1. hod - Šafek Michal

7.C, 2. hod - Plocová Lenka

7.C, 3. hod - Urbánková Radka

7.C, 6.- 8. hod - Doseděl Petr, Kubátová Simona, Pražáková Ludmila

8.A, 1. hod - Veličková Michaela

8.A, 2. hod - Peroutka Daniel

8.A, 3. hod - Pospíšilová Kateřina

9.A (Inf2), 3., 4. hod - Vondrová Nela

9.B (Inf1), 5. hod - Doseděl Petr

9.B (Inf1), 6. hod - Kadová Barbora