Suplování

Suplování:   Středa 26.9.2018 (lichý týden)

datum výpisu: 25.9.2018

Nepřítomné třídy

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

6.A

AK

AK

AK

AK

AK

AK

       

9.B

jiný

jiný

jiný

jiný

jiný

jiný

jiný

     

Nepřítomní učitelé

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Faltysová Jana (PedD)

-

Pos

-

-

Pos

Pos

       

Elblová Lenka (Sou)

-

-

-

-

-

-

-

     

Flídrová Eva (PN)

-

Ond

Ond

Ond

Ond

-

-

-

-

-

Kohoutková Eva (PedD)

-

..

..

..

-

       

Kufová Eva (PN)

-

Such

Such

Such

-

-

Such

..

..

-

Ondráčková Ivana (Lék)

           

-

-

-

-

Ryšinová Petra (PedD)

-

-

-

-

Str

-

-

-

-

-

Vaňousová Lenka (PN)

-

Trá

Pra

Pra

Ven

-

-

-

-

-

Večeřová Miloslava (PN)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Změny v rozvrzích učitelů:

Blaško Petra

1.hod

odpadá

Aj

9.B (A9 4)

 

jiný důvod

Břízová Olga

před 3. hodinou dohled NB - I.poschodí

 

Faltysová Jana

0.- 5. hod Pedagogický dozor

Hübner Zdeněk

2.hod

odpadá

Z

6.A

 

Adaptační kurz

Janečková Zuzana

5.hod

odpadá

6.A

 

Adaptační kurz

 

7.hod

odpadá

PřPr

6.A (PřEk)

 

zrušeno

 

8.hod

odpadá

PřPr

6.A (PřEk)

 

zrušeno

Kapounová Ilona

před 1. hodinou dohled SB - II.poschodí

 

Kohoutková Eva

0.- 5. hod Pedagogický dozor

Ondráčková Ivana

1.hod

supl. (Flí PN)

Čj

2.A

(2.A)

dohled

 

2.hod

supl. (Flí PN)

M

2.A

(2.A)

dohled

 

3.hod

supl. (Flí PN)

Čj

2.A

(2.A)

dohled

 

4.hod

supl. (Flí PN)

Tv

2.A

(Tv-V)

dohled

Peroutka Daniel

7.hod

odpadá

SHF

6.A (SHF)

 

zrušeno

 

8.hod

odpadá

SHF

6.A (SHF)

 

zrušeno

Plocová Lenka

2.hod

navíc

Ov

8.B

(8.B)

přespočetná hod.

Pospíšilová Kateřina

1.hod

supl. (Fal PedD)

Aj

3.A (A3 1)

(JAU)

za odpadlou

 

1.hod

odpadá

Aj

9.B (A9 3)

 

jiný důvod

 

4.hod

supl. (Fal PedD)

Aj

7.A (A7 2)

(7.A)

za odpadlou

 

4.hod

odpadá

Čj

9.B

 

jiný důvod

 

5.hod

supl. (Fal PedD)

Aj

5.A (A5 3)

(5.B)

za odpadlou

 

5.hod

odpadá

Čj

9.B

 

jiný důvod

 

před 1. hodinou dohled NB - II.poschodí

 

Pražáková Ludmila

2.hod

supl. (Vaň PN)

M

4.B

(4.B)

přespočetná hod.

 

3.hod

supl. (Vaň PN)

Hv

5.A

(4.B)

přespočetná hod.

 

3.hod

odpadá

VZ

6.A

 

Adaptační kurz

Ryšinová Petra

0.- 9. hod Pedagogický dozor

Strejček Jindřich

4.hod

Dohled - oběd 2. stupeň

 

Starý Tomáš

1.hod

odpadá

M

6.A

 

Adaptační kurz

Suchomelová Eva

1.hod

supl. (Kuf PN)

Čj

8.B

(8.B)

do úvazku

 

2.hod

supl. (Kuf PN)

Čj

8.A

(8.A)

do úvazku

 

3.hod

supl. (Kuf PN)

Čj

7.A

(7.A)

do úvazku

 

6.hod

supl. (Kuf PN)

Čj

8.A

(9.B)

do úvazku

 

před 1. hodinou dohled NB - Přízemí

 
 

před 7. hodinou dohled NB - II.poschodí

 

Skipalová Dana

1.hod

navíc

M

6.B

(6.B)

za odpadlou

 

2.hod

odpadá

M

9.B

 

jiný důvod

Trávníková Michaela

1.hod

supl. (Vaň PN)

Čj

4.B

(4.B)

přespočetná hod.

Venclová Petra

4.hod

supl. (Vaň PN)

Čj

4.B

(4.B)

přespočetná hod.

 

před 2., 4. hodinou dohled SB - Přízemí

 

Bělohlávková Klára

3.hod

supl. (Koh PedD)

D

9.A

(7.B)

za odpadlou

 

3.hod

odpadá

Ch

9.B

 

jiný důvod

Změny v rozvrzích tříd:

2.A

1.hod

Čj

 

(2.A)

supluje

Ondráčková Ivana

(Flí)

 

2.hod

M

 

(2.A)

supluje

Ondráčková Ivana

(Flí)

 

3.hod

Čj

 

(2.A)

supluje

Ondráčková Ivana

(Flí)

 

4.hod

Tv

 

(Tv-V)

supluje

Ondráčková Ivana

(Flí)

3.A

1.hod

Aj

A3 1

(JAU)

supluje

Pospíšilová Kateřina

(Fal)

4.B

1.hod

Čj

 

(4.B)

supluje

Trávníková Michaela

(Vaň)

 

2.hod

M

 

(4.B)

supluje

Pražáková Ludmila

(Vaň)

 

4.hod

Čj

 

(4.B)

supluje

Venclová Petra

(Vaň)

5.A

3.hod

Hv

 

(4.B)

supluje

Pražáková Ludmila

(Vaň)

 

5.hod

Aj

A5 3

(5.B)

supluje

Pospíšilová Kateřina

(Fal)

6.A

7.hod

PřPr

PřEk

 

odpadá

 

(Jnč)

 

7.hod

SHF

SHF

 

odpadá

 

(Pe)

 

8.hod

PřPr

PřEk

 

odpadá

 

(Jnč)

 

8.hod

SHF

SHF

 

odpadá

 

(Pe)

 

0.- 5. hod Adaptační kurz

6.B

1.hod

M

 

(6.B)

navíc

Skipalová Dana

 
 

1.hod

Hv

   

odpadá

 

(Koh)

7.A

3.hod

Čj

 

(7.A)

supluje

Suchomelová Eva

(Kuf)

 

4.hod

Aj

A7 2

(7.A)

supluje

Pospíšilová Kateřina

(Fal)

8.A

2.hod

Čj

 

(8.A)

supluje

Suchomelová Eva

(Kuf)

 

6.hod

Čj

 

(9.B)

supluje

Suchomelová Eva

(Kuf)

8.B

1.hod

Čj

 

(8.B)

supluje

Suchomelová Eva

(Kuf)

 

2.hod

Ov

 

(8.B)

navíc

Plocová Lenka

 
 

2.hod

Hv

   

odpadá

 

(Koh)

9.A

3.hod

D

 

(7.B)

supluje

Bělohlávková Klára

(Koh)

9.B

7.hod

Vv

   

odpadá

 

(Kuf)

 

8.hod

Vv

   

odpadá

 

(Kuf)

 

0.- 6. hod jiný důvod