Suplování

Suplování:   Středa 26.6.2019 (sudý týden)

datum výpisu: 25.6.2019

Nepřítomné třídy

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

1.A

 

TH

TH

TH

TH

         

1.B

 

TH

TH

TH

TH

         

2.A

 

TH

TH

TH

TH

         

2.B

 

TH

TH

TH

TH

         

2.C

 

TH

TH

TH

TH

         

3.A

 

TH

TH

TH

TH

         

3.B

 

TH

TH

TH

TH

         

3.C

 

TH

TH

TH

TH

         

4.A

Exk

Exk

Exk

Exk

Exk

Exk

Exk

Exk

Exk

Exk

4.B

 

TH

TH

TH

TH

         

4.C

 

TH

TH

TH

TH

         

5.A

 

TH

TH

TH

TH

         

5.B

Exk

Exk

Exk

Exk

Exk

Exk

Exk

Exk

Exk

Exk

5.C

Exk

Exk

Exk

Exk

Exk

Exk

Exk

Exk

Exk

Exk

6.A

 

Proj

Proj

Proj

Proj

Proj

       

6.B

 

Proj

Proj

Proj

Proj

Proj

       

6.C

 

Proj

Proj

Proj

Proj

Proj

       

7.A

 

Proj

Proj

Proj

Proj

         

7.B

 

Proj

Proj

Proj

Proj

         

8.A

 

Proj

Proj

Proj

Proj

Proj

       

8.B

 

Proj

Proj

Proj

Proj

Proj

       

9.A

 

Proj

Proj

Proj

Proj

Proj

       

9.B

 

Proj

Proj

Proj

Proj

Proj

       

Nepřítomní učitelé

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Bělohlávková Klára (PedD)

 

-

..

..

-

..

       

Blaško Petra (PedD)

 

..

..

..

..

..

       

Břízová Olga (PedD)

 

-

-

-

-

-

       

Dabrowská Dana (PN)

-

-

..

..

..

..

..

-

-

-

Doseděl Petr (PedD)

 

-

-

-

-

..

       

Ducháčková Jana (PedD)

 

..

..

..

..

..

       

Faltysová Jana (PedD)

 

..

-

-

..

         

Flídrová Eva (PedD)

 

..

..

..

..

         

Hübner Zdeněk (PedD)

 

-

..

..

..

         

Chmelařová Jana (PedD)

 

..

..

-

..

..

       

Janečková Zuzana (PedD)

 

..

..

..

..

..

       

Janíčková Kamila (PedD)

 

..

..

..

..

         

Kapounová Ilona (PedD)

 

..

..

..

..

         

Kočová Martina (PedD)

-

-

-

-

-

....

-

-

-

-

Kohoutková Eva (PedD)

 

..

..

..

..

         

Kubátová Simona (PedD)

 

..

..

-

..

-

       

Kufová Eva (PedD)

 

..

..

..

-

-

       

Kulhavá Radka (PedD)

-

..

..

..

..

..

-

-

-

-

Myšková Jana (PedD)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Nováčková Jarmila (PedD)

 

..

..

..

..

         

Opatřilová Hana (PedD)

 

..

..

..

..

         

Peroutka Daniel (PedD)

 

..

..

..

..

-

       

Plachá Iva (PedD)

 

-

-

-

-

         

Plocová Lenka (PedD)

 

..

-

..

..

..

       

Pospíšilová Kateřina (PedD)

 

..

..

..

..

..

       

Pražáková Ludmila (PedD)

-

..

..

..

..

..

..

-

-

-

Ryšinová Petra (PedD)

 

-

-

-

-

-

       

Sedláčková Jana (PedD)

 

..

..

-

..

         

Steinmetzová Veronika (PedD)

 

..

..

..

..

         

Strejček Jindřich (PedD)

-

..

..

..

....

..

-

-

-

-

Steinmetzová Gabriela (PedD)

 

-

-

-

-

-

       

Skipalová Dana (PedD)

 

-

..

-

..

-

       

Štanclová Petra (PedD)

 

..

..

..

..

         

Trávníková Michaela (PedD)

 

-

..

..

..

         

Vaňousová Lenka (PedD)

 

..

..

..

..

         

Večeřová Miloslava (PedD)

 

-

-

-

-

-

       

Fučíková Eliška (PedD)

 

-

-

..

-

..

       

Místnosti mimo provoz

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

JAU

jiný

jiný

jiný

jiný

jiný

jiný

jiný

jiný

jiný

 

Změny v rozvrzích učitelů:

Dolečková Simona

1.hod

odpadá

M

6.C

 

Projektový den

 

3.hod

odpadá

M

6.C (ČJM2)

 

Projektový den

 

4.hod

odpadá

M

6.C (ČJM1)

 

Projektový den

Bělohlávková Klára

1.- 5. hod Pedagogický dozor

Blaško Petra

1.- 5. hod Pedagogický dozor

Břízová Olga

1.- 5. hod Pedagogický dozor

Doseděl Petr

6.hod

odpadá

6.C (Inf2)

 

zrušeno

 

7.hod

odpadá

9.B (PČ1)

 

zrušeno

 

8.hod

odpadá

9.B (PČ1)

 

zrušeno

 

1.- 5. hod Pedagogický dozor

Ducháčková Jana

1.- 5. hod Pedagogický dozor

Faltysová Jana

5.hod

odpadá

Aj

5.A (A5 3)

 

zrušeno

 

1.- 4. hod Pedagogický dozor

Flídrová Eva

1.- 4. hod Pedagogický dozor

Hübner Zdeněk

6.hod

odpadá

Z

7.A

 

zrušeno

 

1.- 4. hod Pedagogický dozor

Chmelařová Jana

1.- 5. hod Pedagogický dozor

Janečková Zuzana

1.- 5. hod Pedagogický dozor

Janíčková Kamila

1.- 4. hod Pedagogický dozor

Kadlecová Pavla

1.hod

odpadá

1.B (B)

 

Třídnická hodina

 

2.hod

odpadá

Vv

1.B (B)

 

Třídnická hodina

 

3.hod

odpadá

1.B (A)

 

Třídnická hodina

 

4.hod

odpadá

Vv

1.B (A)

 

Třídnická hodina

 

6.hod

odpadá

Vv

4.A

 

Exkurze

 

7.hod

odpadá

Vv

4.A

 

Exkurze

Kapounová Ilona

1.- 4. hod Pedagogický dozor

Kočová Martina

0.- 9. hod Pedagogický dozor

Kohoutková Eva

1.- 4. hod Pedagogický dozor

Kubátová Simona

6.hod

odpadá

Ov

9.A

 

zrušeno

 

1.- 5. hod Pedagogický dozor

Kufová Eva

6.hod

odpadá

Čj

8.A

 

zrušeno

 

7.hod

odpadá

Vv

9.A

 

zrušeno

 

8.hod

odpadá

Vv

9.A

 

zrušeno

 

1.- 5. hod Pedagogický dozor

Kulhavá Radka

0.- 9. hod Pedagogický dozor

Myšková Jana

0.- 9. hod Pedagogický dozor

Nováčková Jarmila

1.- 4. hod Pedagogický dozor

Opatřilová Hana

5.hod

odpadá

Čj

3.C

 

zrušeno

 

1.- 4. hod Pedagogický dozor

Peroutka Daniel

7.hod

odpadá

SHF

6.A (SHF)

 

zrušeno

 

8.hod

odpadá

SHF

6.A (SHF)

 

zrušeno

 

1.- 5. hod Pedagogický dozor

Plachá Iva

1.- 4. hod Pedagogický dozor

Plocová Lenka

6.hod

odpadá

Vv

8.B

 

zrušeno

 

1.- 5. hod Pedagogický dozor

Pospíšilová Kateřina

1.- 5. hod Pedagogický dozor

Pražáková Ludmila

0.- 9. hod Pedagogický dozor

Ryšinová Petra

1.- 5. hod Pedagogický dozor

Sedláčková Jana

1.- 4. hod Pedagogický dozor

Steinmetzová Veronika

5.hod

odpadá

Čj

2.C

 

zrušeno

 

1.- 4. hod Pedagogický dozor

Strejček Jindřich

0.- 9. hod Pedagogický dozor

Steinmetzová Gabriela

1.- 5. hod Pedagogický dozor

Starý Tomáš

1.hod

odpadá

M

6.A

 

Projektový den

Skipalová Dana

7.hod

odpadá

9.B (PČ2)

 

zrušeno

 

8.hod

odpadá

9.B (PČ2)

 

zrušeno

 

1.- 5. hod Pedagogický dozor

Šimková Pavla

1.hod

odpadá

Čj

2.B

 

Třídnická hodina

 

2.hod

odpadá

M

2.B

 

Třídnická hodina

 

3.hod

odpadá

M

2.B

 

Třídnická hodina

 

4.hod

odpadá

Čj

2.B

 

Třídnická hodina

Štanclová Petra

5.hod

odpadá

Čj

3.B

 

zrušeno

 

1.- 4. hod Pedagogický dozor

Trávníková Michaela

5.hod

odpadá

Čj

3.A

 

zrušeno

 

1.- 4. hod Pedagogický dozor

Vaňousová Lenka

1.- 4. hod Pedagogický dozor

Večeřová Miloslava

1.- 5. hod Pedagogický dozor

Fučíková Eliška

6.hod

odpadá

Fy

7.B

 

zrušeno

 

7.hod

odpadá

EkDo

6.A (PřEk)

 

zrušeno

 

8.hod

odpadá

EkDo

6.A (PřEk)

 

zrušeno

 

1.- 5. hod Pedagogický dozor

Venclová Petra

1.hod

odpadá

Čj

4.A

 

Exkurze

 

2.hod

odpadá

Čs

5.C

 

Exkurze

 

3.hod

odpadá

Čj

4.A

 

Exkurze

Změny v rozvrzích tříd:

1.A

1.- 4. hod Třídnická hodina

1.B

1.- 4. hod Třídnická hodina

2.A

1.- 4. hod Třídnická hodina

2.B

1.- 4. hod Třídnická hodina

2.C

5.hod

Čj

   

odpadá

 

(Stn)

 

1.- 4. hod Třídnická hodina

3.A

5.hod

Čj

   

odpadá

 

(Trá)

 

1.- 4. hod Třídnická hodina

3.B

5.hod

Čj

   

odpadá

 

(Šta)

 

1.- 4. hod Třídnická hodina

3.C

5.hod

Čj

   

odpadá

 

(Op)

 

1.- 4. hod Třídnická hodina

4.A

0.- 9. hod Exkurze

4.B

5.hod

   

odpadá

 

(Kul)

 

1.- 4. hod Třídnická hodina

4.C

1.- 4. hod Třídnická hodina

5.A

5.hod

Aj

A5 2

 

odpadá

 

(Chm)

 

5.hod

Aj

A5 3

 

odpadá

 

(Fal)

 

1.- 4. hod Třídnická hodina

5.B

0.- 9. hod Exkurze

5.C

0.- 9. hod Exkurze

6.A

7.hod

EkDo

PřEk

 

odpadá

 

(Fuč)

 

7.hod

SHF

SHF

 

odpadá

 

(Pe)

 

8.hod

EkDo

PřEk

 

odpadá

 

(Fuč)

 

8.hod

SHF

SHF

 

odpadá

 

(Pe)

 

1.- 5. hod Projektový den

6.B

6.hod

Vv

   

odpadá

 

(Dab)

 

1.- 5. hod Projektový den

6.C

6.hod

Inf

Inf1

 

odpadá

 

(Pra)

 

6.hod

Inf2

 

odpadá

 

(Do)

 

1.- 5. hod Projektový den

7.A

5.hod

M

   

odpadá

 

(Fuč)

 

6.hod

Z

   

odpadá

 

(Hü)

 

1.- 4. hod Projektový den

7.B

5.hod

Čj

   

odpadá

 

(Du)

 

6.hod

Fy

   

odpadá

 

(Fuč)

 

1.- 4. hod Projektový den

8.A

6.hod

Čj

   

odpadá

 

(Kuf)

 

1.- 5. hod Projektový den

8.B

6.hod

Vv

   

odpadá

 

(Plo)

 

1.- 5. hod Projektový den

9.A

6.hod

Ov

   

odpadá

 

(Kub)

 

7.hod

Vv

   

odpadá

 

(Kuf)

 

8.hod

Vv

   

odpadá

 

(Kuf)

 

1.- 5. hod Projektový den

9.B

7.hod

PČ2

 

odpadá

 

(Ski)

 

7.hod

PČ1

 

odpadá

 

(Do)

 

8.hod

PČ2

 

odpadá

 

(Ski)

 

8.hod

PČ1

 

odpadá

 

(Do)

 

1.- 5. hod Projektový den

Pedagogický dohled u třídy:

1.A, 1.- 4. hod - Janíčková Kamila

1.B, 1.- 4. hod - Kapounová Ilona

2.A, 1.- 4. hod - Flídrová Eva

2.B, 1.- 4. hod - Flídrová Eva

2.C, 1.- 4. hod - Steinmetzová Veronika

3.A, 1.- 4. hod - Trávníková Michaela

3.B, 1.- 4. hod - Štanclová Petra

3.C, 1.- 4. hod - Opatřilová Hana

4.A, 0.- 9. hod - Kočová Martina, Pražáková Ludmila

4.B, 1.- 4. hod - Vaňousová Lenka

4.C, 1.- 4. hod - Sedláčková Jana

5.A, 1.- 4. hod - Nováčková Jarmila

5.B, 0.- 9. hod - Kulhavá Radka

5.C, 0.- 9. hod - Strejček Jindřich

6.A, 1.- 5. hod - Chmelařová Jana, Ryšinová Petra

6.B, 1.- 5. hod - Steinmetzová Gabriela, Skipalová Dana

6.C, 1.- 5. hod - Kubátová Simona, Peroutka Daniel

7.A, 1.- 4. hod - Blaško Petra, Hübner Zdeněk, Plachá Iva

7.B, 1.- 4. hod - Faltysová Jana, Kohoutková Eva

8.A, 1.- 5. hod - Břízová Olga, Doseděl Petr, Janečková Zuzana

8.B, 1.- 5. hod - Bělohlávková Klára, Fučíková Eliška

9.A, 1.- 5. hod - Kufová Eva, Plocová Lenka

9.B, 1.- 5. hod - Ducháčková Jana, Pospíšilová Kateřina, Večeřová Miloslava