Suplování

Suplování:   Pátek 25.9.2020 (lichý týden)

datum výpisu: 24.9.2020

Nepřítomné třídy

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

6.C

AK

AK

AK

AK

AK

AK

AK

AK

AK

AK

Nepřítomní učitelé

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Brtníčková Alena (PedD)

-

..

Pos

-

-

..

-

-

-

-

Pospíšilová Kateřina (Lék)

     

-

Dab

Dab

       

Barbořáková Jitka (PN)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Změny v rozvrzích učitelů:

Brtníčková Alena

0.- 9. hod Pedagogický dozor

Dabrowská Dana

4.hod

supl. (Pos Lék)

Vv

6.A

(6.A)

za odpadlou

 

5.hod

supl. (Pos Lék)

Vv

6.A

(6.A)

za odpadlou

 

5.hod

odpadá

Vv

6.C

 

Adaptační kurz

 

6.hod

odpadá

Vv

6.C

 

Adaptační kurz

Janečková Zuzana

3.hod

odpadá

Tv

6.C (Tv6d)

 

Adaptační kurz

 

4.hod

odpadá

Tv

6.C (Tv6d)

 

Adaptační kurz

Kohoutková Eva

2.hod

výměna <<

D

8.A

(8.A)

z 23.9. 4.hod

Kufová Eva

před 5. hodinou dohled NB - I.poschodí

 

Peroutka Daniel

3.hod

odpadá

Tv

6.C (Tv6c)

 

Adaptační kurz

 

4.hod

odpadá

Tv

6.C (Tv6c)

 

Adaptační kurz

Pospíšilová Kateřina

2.hod

spojeno (Brt PedD)

Aj

4.A (A4 1)

(JAU)

 

Studená Michaela

před 6. hodinou dohled Školní jídelna

 

Starý Tomáš

2.hod

výměna >>

M

8.A

 

na 23.9. 4.hod

Šimková Darina

před 2. hodinou dohled SB - I.poschodí

 

Urbánková Radka

1.hod

navíc

D

6.A

(6.A)

za odpadlou

 

1.hod

odpadá

D

6.C

 

Adaptační kurz

Večeřová Miloslava

2.hod

odpadá

M

6.C

 

Adaptační kurz

Fučíková Eliška

před 6. hodinou dohled NB - I.poschodí

 

Změny v rozvrzích tříd:

4.A

2.hod

Aj

A4 1

(JAU)

spojí

Pospíšilová Kateřina

(Brt)

6.A

1.hod

D

 

(6.A)

navíc

Urbánková Radka

 
 

1.hod

Z

   

odpadá

 

(Brt)

 

4.hod

Vv

 

(6.A)

supluje

Dabrowská Dana

(Pos)

 

5.hod

Vv

 

(6.A)

supluje

Dabrowská Dana

(Pos)

6.C

0.- 9. hod Adaptační kurz

7.C

5.hod

VZ

   

odpadá

 

(Brt)

8.A

2.hod

D

 

(8.A)

výměna <<

Kohoutková Eva

z 23.9. (St) 4.hod

 

2.hod

M

   

výměna >>

 

na 23.9. (St) 4.hod

Pedagogický dohled u třídy:

6.C, 0.- 9. hod - Brtníčková Alena