ZŠ Habrmanova

„Škola pro život”

Šablony pro Červenku


Autor: VedeníNázev projektu:   Šablony pro Červenku

Registrační číslo:   CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_022/0006748

Výše podpory:   572 457,-  Kč

Škola realizovala tyto aktivity:

Projekt je zaměřen na profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, usnadnění přechodu dětí z mateřské do základní školy, podporu extrakulárních aktivit a na spolupráci s rodiči žáků a dětí.

II/1.1 Školní asistent – personální podpora ZŠ

II/2.1a Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 16 hodin Čtenářská gramotnost

II/2.1b Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 16 hodin Matematická gramotnost

II/2.3 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ zaměřené na inkluzi – DVPP v rozsahu 32 hodin

II/2.2b  Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 32 hodin Matematická gramotnost

II/2.8 Vzdělávání pedagogického sboru ZŠ zaměřené na inkluzi – vzdělávací akce v rozsahu 8 hodin

II/2.9a Vzájemná spolupráce pedagogů ZŠ Čtenářská gramotnost

II/2.9b Vzájemná spolupráce pedagogů ZŠ Matematická gramotnost

II/2.11 Tandemová výuka na ZŠ

II/2.12 CLIL ve výuce na ZŠ

II/3.1 Čtenářský klub pro žáky ZŠ

II/3.3 Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

Datum zahájení: 1. 9. 2017
Datum ukončení: 31. 8. 2019