ZŠ Habrmanova

„Škola pro život”

2. A


Autor: První stupeň 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dne 21. 3. se vybraní žáci 2. A zúčastnili okresního kola recitační soutěže, konané na Malé scéně v ÚO. Za naši třídu byli vybráni k reprezentaci školy tito žáci: Matěj Zerzán, Antonín Kubica, Rostislav Petr, Jakub Kovář, Liliana Synková, Vilma Voleská, Zuzana Šverclová, Patricie Pirklová.

První dva jmenovaní se umístili na předních místech. Matěj na druhém a Toníček na pátém. Postupují tím do krajského kola, které se bude konat 5. 4. Blahopřejeme a budeme držet palce. Ani ostatní účastníci ale neodcházeli s prázdnou. Nejenže nabyli cenné zkušenosti s recitací a vystupováním před publikem, ale i jejich účast a snaha byla odměněna sladkostí.

R. Kulhavá, P. Špačková