ZŠ Habrmanova

„Škola pro život”

3. A – Vycházka


Autor: První stupeňVyužili jsme vlídného počasí a vyrazili na vycházku naší milovanou Českou Třebovou. Tentokrát jsme poznávali okolí Jelenice a Výšiny.

Spolužáci nám ukázali kde bydlí, popsali cestu, kterou chodí domů ze školy – a na jaká nebezpečná místa při přecházení ulic musí dávat pozor.

Cestou na zahrádkách na nás zářily žluté hlavičky talovínů a vykukovaly první lístky sněženek, bledulek a narcisů. První otužilá květinka – čemeřice – na nás vesele mávala. V lese blízko Pekláku jsme viděli, že modříny ještě odpočívají, ale vrba jíva se svými „kočičkami“ a líska s jehnědami už začínají lákat první včelky.

Vystoupali jsme až pod vysílač a hledali známá místa na „druhých stranách“. Poznali jsme chatu U Floriána, zastřešený zimní stadion, atletický stadion, budovu VDA, naši Červenku i domy, ve kterých bydlí naši spolužáci.

Vycházka byla fajn, cesta do kopce prověřila naši kondičku a těšíme se na jaro – až opět všichni vyjdeme do přírody.