ZŠ Habrmanova

„Škola pro život”

4.A a 5.B Okresní kolo recitační soutěže


Autor: První stupeňDne 20. 3. 2024 se zúčastnili vybraní žáci ze čtvrtého a pátého ročníku Okresního kola recitační soutěže. Tři z nich získali čestné uznání za svůj výkon. Blahopřejeme Patricii Pirklové, Antonínu Kubicovi ze čtvrté třídy a Emě Hanikové z páté třídy k výbornému výsledku.

Do krajského kola nepostoupil žádný. No, nevadí. Alespoň jsme se mohli pokochat výkony ostatních soutěžících a získali jsme cenné zkušenosti do dalšího ročníku.

R. Kulhavá, P. Štanclová