ZŠ Habrmanova

„Škola pro život”

4.A se učí také v Narnii


Autor: První stupeňLetošní školní rok provází třídu 4.A příběhy z díla britského autora C.S Lewise Letopisy Narnie. O tom, že tyto knihy patří k tomu nejlepšímu, co kdy bylo napsáno pro děti a mládež, svědčí asi nejvíce fakt, že na čtení každé nové kapitoly knihy se děti moc těší. Při četbě dávají pozor více než kdy jindy, a zřejmě ne pouze proto, že do něho vnášíme prvky dramatizace, například v tom, že se, tu a tam, vžijeme do jedné z hlavních postav příběhu.

Narnijské příběhy nás provázejí jako ústřední motivační téma po celý čas, který spolu ve škole trávíme.  Začalo to filmem Plavba Jitřního poutníka, který jsme zhlédli během listopadového přespávání ve škole. Toho večera děti také objevily text a seznámily se s melodií Narnijské hymny, kterou s chutí zpívají na začátku každého školního dne.

Na stěně třídy pod Narnijskou hymnou a obrazem, kterým jsme se i my podobně jako Edmund, Lucinka a Eustác ve třetím díle Letopisů Narnie dostali do fantastické Aslanovi říše, visí sedm mečů. Tyto meče mají podobně jako v Plavbě Jitřního poutníka pomoci k vítězství dobra.  Známe to každý z nás, děti i dospělí – ten každodenní zápas v našich duších, zápas s leností, hněvem a netrpělivostí, pýchou, lhostejností nebo závistí … Každé překonání těchto neřestí některou z dobrých charakterových vlastností je takovým vítezstvím. Čtvrťáci prostřednictvím Narnie poznávají a rozvíjí  dobrý charakter vlastním objevováním v knihách, které čtou, ale i mezi sebou v každodenních situacích ve třídě. Když si konkrétní dobré charakterové vlastnosti všimnou u postavy v knize nebo u některého svého spolužáka, vyloví si na konci týdne symbolickou perlu z Narnijského moře. Jméno žáka, který vlastnost projevil je pak zaznamenáno na čepel jednoho z „narnijských mečů“.

Samozřejmě nám jde ve 4. třídě o to, abychom se naučili dobře násobit, dělit, zlepšili se v pravopisu a osvojili si to, co máme vědět o světě kolem nás. Pohádkový svět Narnije nám při tom pomáhá, abychom to dělali s větší chutí a stávali se přitom dobrými lidmi.