ZŠ Habrmanova

„Škola pro život”

4.B Plavba po online moři


Autor: První stupeňVýukový program PLAVBA PO ONLINE MOŘI ukázal žákům, že vody internetu dokáží být i velmi zrádné a nebezpečné.