ZŠ Habrmanova

„Škola pro život”

Adaptační kurz 6. B


Autor: VedeníV termínu  21. – 22. 9. 2022 se konal adaptační kurz naší třídy 6. B.

Sraz účastníků jsme měli v 8.00 hod. 21. 9. 2022 ve škole ve své třídě. Zde také proběhl dopolední program organizovaný Pedagogicko-psychologickou poradnou Ústí nad Orlicí. Šlo především o aktivity, které vedly ke stmelování kolektivu a určování pravidel naší třídy. Oběd jsme měli všichni zajištěný ve školní jídelně.

Po obědě jsme se vydali autobusem do nedalekého Semanína, kde nás čekala prohlídka kostela sv. Bartoloměje s průvodkyní paní Aničkou Smyčkovou. Dále jsme navštívili místní „knajpoviště“ a využili možnosti sportovního vyžití na zahradě fary, kde jsme si také opekli přinesené buřty. Ze Semanína jsme se odešli pěšky nazpět do České Třebové a vrátili se do školy, kde jsme přespali v naší třídě ve spacácích na karimatkách.

Ve čtvrtek ráno 22. 9. 2022 jsme se nasnídali z vlastních zdrojů, teplý čaj nám připravila naše třídní učitelka a pak jsme vyrazili opět na nádraží. Odjížděli jsme totiž již  v 7.59 hod. do Pardubic. Zde jsme navštívili edukační program „Lidé odvedle“ ve Východočeském muzeu v Pardubicích, kde se nám velmi líbilo.

Do České Třebové jsme se vrátili až na oběd, kterým jsme úspěšně náš adaptační kurz zakončili.

Za pedagogický dozor: Mgr. Eva Kohoutková