ZŠ Habrmanova

„Škola pro život”

Detektivní případ – Ztratila se nám vysvědčení


Autor: První stupeň     Poslední lednové dopoledne jsme řešili detektivní případ. Ztratila se nám vysvědčení. Matýsek, Agátka a Oskárek, kamarádi z pracovních sešitů, si pro nás připravili několik úkolů. Hledali jsme příklady, počítali a zapisovali výsledky na kartičky, vyluštili tajenku, přiřazovali obrázky ke slovům, řešili skrývačky, kreslili obrázek podle diktátu, uhádli hádanku. Pracovali jsme individuálně, párově, ale i ve skupinách. Vše jsme výborně zvládli. Posledním úkolem bylo najít naše vysvědčení. V tichosti jsme se vydali po stopách. Děti byly šikovné celé pololetí a velmi dobře se jim dařilo i při hledání. Vysvědčení našly. Po splnění všech úkolů přišel čas na slavnostní předávání vysvědčení. Po zaznění slavnostní fanfáry byla dětem za potlesku kamarádů předána vysvědčení a malý dárek. Nevšední dopoledne jsme zakončili přípitkem šťávy z hroznů a přáním, aby se nám všem i nadále tolik dařilo a společně jsme si užili i druhou polovinu tohoto školního roku.