ZŠ Habrmanova

„Škola pro život”

Dívky 8. A v textilní dílně


Autor: VedeníV hodinách pracovních činností se děvčata jela podívat do textilní dílny Městského muzea v Ústí nad Orlicí, a nejen podívat, ale i vyzkoušet si výrobu tkanin.

Po ukázce předení tkala na menších stolních stavech a také na velkém čtyřlistovém pedálovém stavu. Práce jim šla od ruky, škoda, že nebylo na výrobu koberečků více času. Koho práce zaujala, může se do muzea vrátit ve svém volném čase a v tkaní pokračovat.