ZŠ Habrmanova

„Škola pro život”

Jeden svět na školách – beseda


Autor: První stupeň     Paní učitelka Eva Kohoutková si pro nás připravila krásnou besedu na nikdy nekončící téma – TÝMOVÁ PRÁCE. Po úvodní motivaci jsme zhlédli krátký film s názvem „Malé mužstvo“. Hlavními hrdiny byli malí žáci, kteří společně hráli fotbal a nevzdávali se. Po projekci následoval rozbor snímku a skupinová aktivita. Besedu jsme si společně užili. Budeme se těšit na pokračování.