Pracovní činnosti

Školní kuchyňka slouží k nácviku vaření v devátém ročníku:

Učebna šití pro žáky osmých ročníků:

Učebna šití

Učebna pracovních činností – školní dílna

Ukázky výrobků: